รีเซต

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2566
TrueID
21 มีนาคม 2566 ( 09:27 )
84
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

พยากรณ์อากาศ ในช่วงวันที่ 20 – 24 มี.ค. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้  

 

ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 26 มี.ค. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป 


สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ ตลอดช่วง

 

ข้อควรระวัง
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นไว้ด้วย ตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 26 มี.ค. 66 ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้ว
 

พยากรณ์อากาศประเทศไทย คาดหมายอากาศรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน ติดตามได้ที่นี่

 

คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

ภาคเหนือ

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง
โดยในช่วงวันที่ 20 – 21 มี.ค. 66 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.
ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 26 มี.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.
อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง
ในช่วงวันที่ 20 – 21 และ 25 – 26 มี.ค. 66 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง
ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 24 มี.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20  ของพื้นที่
ในช่วงวันที่ 20 - 24 มี.ค. 66 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 26 มี.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 40 องศาเซลเซียส

 

ภาคกลาง

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง
ในช่วงวันที่ 20 – 21 มี.ค. 66 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 26 มี.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส
ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 

 

ภาคตะวันออก

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง
ในช่วงวันที่ 20 – 24 มี.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณแนวชายฝั่งทะเล
ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 26 มี.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 

 

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30  ของพื้นที่ ตลอดช่วง
ในช่วงวันที่ 20 - 21 มี.ค. 66 ตั้งแต่จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 
ตั้งแต่จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 26 มี.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 37 องศาเซลเซียส

 

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30  ของพื้นที่ ตลอดช่วง
ในช่วงวันที่ 20 - 22 มี.ค. 66 ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 26 มี.ค. 66 ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส

 

กรุงเทพและปริมณฑล

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 
ในช่วงวันที่ 20 – 24 มี.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ 
ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 26 มี.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส
ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 

 

ข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay 

 

ติดตาม ข่าวล่าสุด พยากรณ์อากาศวันนี้ ได้ที่ TrueID News

บทความสภาพอากาศที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง