รีเซต

เช็กรายชื่อ! 109 โรงเรียนใน กทม.กลับมาเปิดออนไซต์ วันจันทร์นี้ (17 ม.ค.)

เช็กรายชื่อ! 109 โรงเรียนใน กทม.กลับมาเปิดออนไซต์ วันจันทร์นี้ (17 ม.ค.)
TNN ช่อง16
16 มกราคม 2565 ( 09:17 )
127
เช็กรายชื่อ! 109 โรงเรียนใน กทม.กลับมาเปิดออนไซต์ วันจันทร์นี้ (17 ม.ค.)

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้พบว่าผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักการศึกษา กทม. จึงปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน 109 โรงเรียน จากรูปแบบ ON-SITE เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ONLINE ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7-16 ม.ค.65 ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ ล่าสุด วันจันทร์ที่ 17 มกราคมที่จะถึงนี้ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน จะกลับมาจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ ที่โรงเรียน 


โดยปฏิบัติตาม 7 มาตรการหลัก ของกระทรวงสาธารณสุข  ให้สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop covid และรายงานการติดตามประเมินผล การทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble (เน้นกลุ่มเล็ก) ,การจัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ , การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน , จัดให้มี School isolation แผนเผชิญเหตุ , ควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียน เช่น รถรับส่งรถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ , จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลผลการประเมินของครู และนักเรียนผลการตรวจ ATK ภายใน 7 วัน ประวัติการรับวัคซีน

เช็กรายชื่อโรงเรียนในสังกัด กทม. ที่นี่
อย่างไรก็ตาม ได้เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 16,391 คน ในเดือนม.ค.65 และกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ในเดือนก.พ.65 โดยให้สำนักอนามัยดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีน 


สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี จากเดิมที่ให้มีการฉีดได้ในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กอายุ 5-11 ปี ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อและลดปริมาณวัคซีนลงเหลือ 10 ไมโครกรัม หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนที่ฉีดในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยเว้นระยะห่าง 21 วัน จากเข็มที่ 1 เพื่อฉีดเข็มที่ 2 ซึ่งการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครองต้องให้การยินยอม
ข้อมูล :  กทม. 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง