รีเซต

ทบ. สืบสานพระราชปณิธาน นำผลผลิตทหารพันธุ์ดีช่วยเหลือประชาชนตลอดปี 63

ทบ. สืบสานพระราชปณิธาน นำผลผลิตทหารพันธุ์ดีช่วยเหลือประชาชนตลอดปี 63
มติชน
1 มกราคม 2564 ( 16:18 )
108
ทบ. สืบสานพระราชปณิธาน นำผลผลิตทหารพันธุ์ดีช่วยเหลือประชาชนตลอดปี 63

เมื่อวันที่ 1 มกราคม ร.อ.หญิงกัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก (ทบ.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ ทบ.ได้ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 106 หน่วย โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อการบริโภคให้กับกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนรอบค่าย ตามแนวทางพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นั้น โดยตลอดปี 2563 ที่ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทบ.ได้นำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี อาทิ ข้าวเปลือก, ผักสวนครัว, ปลาน้ำจืด, ไข่เป็ดและไข่ไก่ แจกจ่ายผ่านโครงการ “Army Delivery” ของกองทัพบก และจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยา ลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อก้าวผ่านสภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกัน รวมทั้งได้จัดการฝึกอบรมให้ทหารกองประจำการ ได้รับความรู้และประสบการณ์ในเกษตรผสมผสานจำนวน 1,236 นาย ลงพื้นที่ไปดูแล ให้คำแนะนำการทำเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารหรือได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้โครงการทหารพันธุ์ดียังสามารถขยายผล ต่อยอดในโครงการอื่นๆ ทั้ง “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” เพื่อให้ชุมชนสามารถปลูกผักได้อย่างถูกต้องปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้

 

 

 

ร.อ.หญิงกัญญ์ณณัฐ กล่าวว่า ทบ.ยืนยันว่าจะมุ่งสานต่อโครงการฯ ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปี 2564 และตลอดไป ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงจัดตั้งโครงการฯ เพื่อพสกนิกรชาวไทย ได้มีความมั่นคงด้านอาหาร และนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่ง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง