รีเซต

เวียดนามเผชิญโจทย์ท้าทายจาก 'สังคมผู้สูงอายุ'

เวียดนามเผชิญโจทย์ท้าทายจาก 'สังคมผู้สูงอายุ'
Xinhua
3 ธันวาคม 2565 ( 12:57 )
38
เวียดนามเผชิญโจทย์ท้าทายจาก 'สังคมผู้สูงอายุ'

ฮานอย, 3 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ (2 ธ.ค.) หนังสือพิมพ์เวียดนาม นิวส์ รายงานว่าประชากรสูงอายุกำลังสร้างความท้าทายให้กับเวียดนาม เนื่องจากระบบประกันสังคมของประเทศยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และมีทรัพยากรทางเศรษฐกิจจำกัด

ข้อมูลจากสถาบันแรงงาน วิทยาศาสตร์ และกิจการสังคม (ILSSA) ระบุว่าจำนวนผู้สูงอายุ หรือกลุ่มคนอายุ 65 ปีขึ้นไปในเวียดนาม เพิ่มอย่างรวดเร็วจนถึงเกือบ 7.4 ล้านคนในปี 2020 คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มเป็นเกือบ 11.8 ล้านคนภายในปี 2030 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากร

อย่างไรก็ดี ระดับความพร้อมและการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยแก่ชราในแบบที่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระของบุคคลวัยกลางคนนั้นไม่สูงมากนัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในช่วงวัย 30-44 ปี ต้องการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเมื่อถึงวัยสูงอายุ ทว่าสัดส่วนผู้ที่วางแผนบรรลุเป้าหมายนี้ยังคงต่ำ โดยอยู่ที่เกือบร้อยละ 30

ทั้งนี้ เวียดนามเข้าสู่ระยะผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2011 และคาดว่าจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุภายในปี 2036 โดยเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดในโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง