รีเซต

"สิงคโปร์" ชวน "ไทย" ลงนาม MOU การค้าดิจิตัล DEPA

"สิงคโปร์" ชวน "ไทย" ลงนาม MOU การค้าดิจิตัล DEPA
TNN ช่อง16
23 พฤษภาคม 2565 ( 20:30 )
62
"สิงคโปร์" ชวน "ไทย" ลงนาม MOU การค้าดิจิตัล DEPA

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ได้ให้การต้อนรับเเละร่วมหารือ กับ  นาย กาน คิม ยอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม สิงคโปร์ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ทั้งนี้ ในการหารือ นาย กาน คิม ยอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม สิงคโปร์ ได้ขอความร่วมมือประเทศไทยในการ ลงนามสนับสนุน MOU ความร่วมการค้าดิจิตัลDEPA ซึ่งคลอบคลุม 6 ด้าน 


ได้เเก่ 1.การอำนวยความสะดวกทางการค้า 2.ข้อมูล 3.การชำระเงินอิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีการชำระเงิน 4.การยืนยันตัวตนทางดิจิตัล 5.ความเชื่อมั่นของทางธุรกิจเเละผู้บริโภค 6.มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการทำการค้าดิจิตัล ระบบการดูแลข้อมูลไหลเวียนระหว่างประเทศ  การคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ เช่น AI  blockchain  เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

สร้างเเละส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัลระหว่างประเทศให้เป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น

                                                                  

ทั้งนี้นาย ชัยวุฒิ เปิดเผย ภายหลังการหารือ ว่าเรื่องการลงนาม MOU  ดีอีพีเอ นั้น เป็นเรื่องสำคัญ ขอศึกษา เเละสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ  เเละสิงคโปร์ ก็เป็นศูนย์กลางการค้าเเละการเงินของภูมิภาคเเละของโลกด้วย โดยมีการวางบรรทัดฐาน หลักเกณฑ์การค้าดิจิตอลเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆในการค้าดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ในระดับระหว่างประเทศ


ภาพ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง