รีเซต

'เห็ดกินได้' หนุนฟื้นฟูชนบทในกุ้ยโจว

'เห็ดกินได้' หนุนฟื้นฟูชนบทในกุ้ยโจว
Xinhua
5 กรกฎาคม 2565 ( 19:50 )
61
'เห็ดกินได้' หนุนฟื้นฟูชนบทในกุ้ยโจว

อวี้ผิง, 5 ก.ค. (ซินหัว) -- ส่องโรงเพาะปลูกเห็ดชนิดรับประทานได้ที่อำเภอปกครองตนเองอวี้ผิง กลุ่มชาติพันธุ์ต้ง เมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเพาะปลูกเห็ดชนิดรับประทานได้ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จนกระทั่งการเพาะปลูกเห็ดเหล่านี้กลายเป็นฟันเฟืองสนับสนุนการฟื้นฟูชนบทด้วยการจ้างงานชาวบ้านท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง