รีเซต

"เฉลิมชัย" ผงาด นั่งหัวหน้าประชาธิปัตย์ คนที่ 9

"เฉลิมชัย" ผงาด นั่งหัวหน้าประชาธิปัตย์ คนที่ 9
TNN ช่อง16
9 ธันวาคม 2566 ( 14:52 )
74
"เฉลิมชัย" ผงาด นั่งหัวหน้าประชาธิปัตย์ คนที่ 9

วันนี้ (9 ธ.ค. 66) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 9 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีการประกาศผลลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โดยมติที่ประชุมเลือก "นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน" เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 9 ด้วยคะแนน 88.5%


เฉลิมชัย ศรีอ่อน (เกิด 7 มีนาคม พ.ศ. 2508) หัวหน้าพรรคและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าพรรคประธิปัตย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคกลาง และได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมพรรคเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบัน


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เกิดวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2508 ที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชื่อเล่นว่า "ต่อ" เป็นบุตรของนายหลียักหมิ่น แซ่ลี และนางหลวย ศรีอ่อน สมรสกับนางธันยวีร์ ศรีอ่อน มีบุตร 1 คน คือ สรวิศ ศรีอ่อน


เขาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผน จากมหาวิทยาลัยเกริก


ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ประธานกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง