เตรียมจอง! คอนโดข้าราชการ เฟส 2 รับสงกรานต์นี้

เตรียมจอง! คอนโดข้าราชการ เฟส 2 รับสงกรานต์นี้
มติชน
30 มีนาคม 2564 ( 13:18 )
128
เตรียมจอง! คอนโดข้าราชการ เฟส 2 รับสงกรานต์นี้

 

ข่าววันนี้ 30 มีนาคม 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์นำที่ราชพัสดุย่านทำเลทอง มาดำเนินการจัดสวัสดิการในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม (คอนโด) เพื่อให้สิทธิข้าราชการ 14 ประเภท และข้าราชการบำนาญ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยในปี 2564 กรมธนารักษ์เตรียมเปิดให้จองสิทธิเข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ เฟส 2 อีกจำนวน 12 แปลง

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ในกรุงเทพมหานคร มี 1 แปลงตั้งอยู่ใน ย่านถนนสุขุมวิท เป็นอาคารพักอาศัยรวม 28 ชั้น จำนวน 650 ห้อง ขนาดห้องประมาณ 34 ตารางเมตรต่อห้อง แบ่งเป็น 3 ระดับราคาตามความสูงของอาคาร ดังนี้

 

  • ชั้น 4-6 จำนวน 78 ห้อง ราคา 999,999 บาท / ห้อง
  • ชั้น 7-15 จำนวน 234 ห้อง ราคา 1,250,000 บาท / ห้อง
  • ชั้น 16-28 จำนวน 338 ห้อง ราคา 1,499,999 บาท / ห้อง
  • และอีกจำนวน 11 แปลง พื้นที่เชียงราย นครนายก อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี นครราชสีมา และจันทบุรี เป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 7 ชั้น จำนวน 76 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องพัก ประมาณ 40 ตารางเมตรต่อห้อง ราคาห้องละ 999,999 บาท

 

 

จอง คอนโดข้าราชการ อย่างไร ?

 

ข้าราชการสามารถจองสิทธิเข้าร่วมโครงการได้ และสามารถจองข้ามเขตสถานที่ทำงานหรือภูมิลำเนาได้ ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาผู้ที่มีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการก่อน

 

1. ผู้จองสามารถเลือกจองได้เพียง 1 ห้อง เท่านั้น

2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

3. ต้องเตรียม สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน และเอกสารยินยอมให้ต้นสังกัดหักเงินเดือน

 

 

คอนโดข้าราชการ สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?

 

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการ คอนโดข้าราชการ คือ

 

1. ได้รับกรรมสิทธิ์ห้องพักอาศัย

2. ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุที่เป็นที่ตั้งโครงการ เป็นระยะเวลา 30 ปี

3. กรมธนารักษ์ลดอัตราค่าเช่า 25% จากอัตราปกติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า สามารถนำสิทธิการเข้าร่วมโครงการไปเบิกตามสิทธิที่จะเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันในการกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตามระเบียบ

 

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ ยังเปิดจองสิทธิเพื่อทดแทนผู้จองสิทธิเดิมบางส่วนที่สละสิทธิหรือไม่ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิภายในระยะเวลากำหนด ใน โครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ ในที่ดินราชพัสดุ ตำบลหน่องสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ประมาณ 31- 1-89 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัยแก่ข้าราชการ พนักงาน หรือบุคลากรของหน่วยงานของรัฐทุกประเภท

 

 

เปิดจอง คอนโดข้าราชการ รับเทศกาลสงกรานต์ วันไหน ?

 

สำหรับโครงการทั้งสองโครงการดังกล่าว กรมธนารักษ์ จะเปิดจอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 โดยสามารถเข้าดูรายละเอียด เงื่อนไขต่าง ๆ และจองสิทธิได้ทางเว็บไซต์ กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง