รีเซต

“เบี้ยคนชรา” ผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม รับเงินพิเศษรายปีคนละ 1 พันบาทจริงหรือ?

“เบี้ยคนชรา” ผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม รับเงินพิเศษรายปีคนละ 1 พันบาทจริงหรือ?
TNN ช่อง16
20 เมษายน 2566 ( 14:51 )
94
“เบี้ยคนชรา” ผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม รับเงินพิเศษรายปีคนละ 1 พันบาทจริงหรือ?

วันนี้ ( 20 เม.ย. 66 )ตามที่มีการแจ้งข้อมูลในประเด็นเรื่องผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม รับเบี้ยพิเศษรายปี คนละ 1,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม รับเบี้ยพิเศษรายปี คนละ 1,000 บาท ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ซึ่งปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีการแจกเบี้ยพิเศษรายปีคนละ 1,000 บาท แต่อย่างใด

ทั้งนี้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ ดังนี้

- อายุ 60 – 69 ปี   จะได้รับเบี้ยยังชีพ  อัตรา  600   บาท/คน/เดือน 

- อายุ 70 – 79 ปี   จะได้รับเบี้ยยังชีพ  อัตรา  700   บาท/คน/เดือน 

- อายุ 80 – 89 ปี   จะได้รับเบี้ยยังชีพ  อัตรา  800   บาท/คน/เดือน 

- อายุ 90 ปี ขึ้นไป  จะได้รับเบี้ยยังชีพ  อัตรา  1,000 บาท/คน/เดือน 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และหากประชาชนต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากกรมกิจการผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่ 02-642-4336

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ซึ่งปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยไม่มีการแจกเบี้ยพิเศษรายปีคนละ 1,000 บาท แต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ข้อมูลจาก : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 

ภาพจาก :  TNN ONLINE 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง