คลังพบ 5 ล้านรายไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน.com-เปิดให้อุทธรณ์ได้

คลังพบ 5 ล้านรายไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน.com-เปิดให้อุทธรณ์ได้
TNN ช่อง16
12 เมษายน 2563 ( 17:56 )
25
คลังพบ 5 ล้านรายไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน.com-เปิดให้อุทธรณ์ได้

วันนี้ ( 12 เม.ย. 63 )นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  เปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หลังจากการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์แล้วทั้งหมดในรอบแรก เกือบ 8 ล้านคน พบว่า  มีกลุ่มผ่านเกณฑ์ 1.68 ล้านราย ซึ่งได้ทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาและโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ 8-10 เมษายน   

 

ส่วนกลุ่มที่ 2  ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 1.53 ล้านราย โดยการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ ที่www.เราไม่ทิ้งกัน.com  ที่ หัวข้อ ขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMSแจ้ง  และมีอีกเกือบ 5 ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์    ซึ่ง จะทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน  นี้  

 

โดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากได้รับการดูแลผลกระทบจาก Covid-19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่นแล้ว เช่น ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม เกษตรกร  หรือกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก และส่วนหนึ่งได้รับการดูแลผ่านช่องทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ผู้ค้าขายออนไลน์  

 

โฆษกกระทรวงการคลัง ยังกล่าวถุึง  กระแสในสื่อสังคมออนไลน์ถึงการไม่ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นเกษตรกร  โดยระบุว่า เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการขึ้นทะเบียนจะเป็นราย"ครอบครัว" โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียนและในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว จะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คน มีบุคคลใดบ้าง   จึงไม่เข้าหลักเกณรับเยียวยา 5 พันบาท  

 

 

เมื่อปิดรับลงทะเบียนและได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 27 ล้านราย จะเปิดให้มีช่องทางการอุทธรณ์ผลการพิจารณาสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือนเช่นเดิม เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

 

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

 

Youtube Official : TNNThailand

 
 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง