รีเซต

ทำความรู้จัก นวัตกรรม"Immune Booster"มีประโยชน์อย่างไร?

ทำความรู้จัก นวัตกรรม"Immune Booster"มีประโยชน์อย่างไร?
TNN ช่อง16
7 สิงหาคม 2563 ( 11:36 )
1K
ทำความรู้จัก นวัตกรรม"Immune Booster"มีประโยชน์อย่างไร?

        หากเกริ่นหัวขึ้นมาด้วย นวัตกรรม "Immune Booster "(อิมมูนบูสเตอร์ ) หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหู แต่นวัตกรรมนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงนี้ หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมา  แม้ว่าปัจจุบันจะเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วก็ตาม


        นอกจากการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพียงพอที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ปัจจุบันมีนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเราได้อีก นั่นก็คือ  นวัตกรรม "Immune Booster"  

นวัตกรรม  "Immune Booster "  คืออะไร ?

        ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ทำงานหนัก เครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ ตอนนี้ยิ่งเข้าสู่ช่วงฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นสาเหตุสำคัญที่กระตุ้นให้ร่างกายของเราอ่อนแอลง รวมไปถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เกิดขึ้นง่ายและรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุเพิ่มขึ้น เซลล์เม็ดเลือดขาว (White Blood Cells : WBC) ที่คอยต้านทานและกำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกายทำหน้าที่ป้องกันได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคและไวรัสต่างๆเข้ามาในร่างกายได้ง่ายขึ้น  และยิ่งปัจจุบันมีโรคโควิด-19 เพิ่มเข้ามา ซึ่งยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การทำให้ร่างกายแข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

        เทคโนโลยีและศาสตร์การรักษาสมัยใหม่ “Immune Booster” จึงเป็นทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงด้วยการ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immune) หรือ "การให้สารอาหาร ทางหลอดเลือด” ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยกระตุ้นทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่สำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

        โดยประโยชน์หลักๆของนวัตกรรม “Immune Booster”   ก็คือการส่งเสริมป้องกันการป่วย ลดอัตราการที่เราต้องแอดมิดลดลง ให้เซลในร่างกายทำงานได้สม่ำเสมอหรือ ทำให้เราไม่ต้องป่วยเรื้อรังนั่นเองเน้นดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

        พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ จิณณ์ เวลเนส คลินิก (Jin Wellness Clinic) โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กล่าวว่า เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้ เช่น ในกรณีของไข้หวัดใหญ่ที่หลายคนทราบดี คือ การรับวัคซีนเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อที่สามารถกลายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในทุกๆ ปี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสและยิ่งในปัจจุบันมีโรคโควิด-19 เพิ่มเข้ามา ซึ่งยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การทำให้ร่างกายแข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะเปรียบเสมือนป้อมปราการด่านสำคัญที่คอยต้านทานและกำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกาย

        โดยเซลล์ในร่างกายที่สำคัญที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ คือ เซลล์เม็ดเลือดขาว (White Blood Cells : WBC) ที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดและตามอวัยวะต่าง ๆ โดยหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเม็ดเลือดขาว ได้แก่ Natural Killer cell: NK Cell หรือ เซลล์เม็ดเลือดขาวนักฆ่า ที่มีหน้าที่สำคัญในการทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสและรวมไปถึงเซลล์มะเร็ง พบในหลายกรณีว่ากลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกัน หรือ NK Cell ค่อนข้างต่ำ มักจะรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่า ทำให้เราป่วยได้บ่อย ๆ นั่นเอง


พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล

         ปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยการ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immune) เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานตามธรรมชาติที่มีอยู่ ให้สามารถสร้างเกราะป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ได้แบบองค์รวม ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การตรวจเช็คคุณภาพของภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นหรือไม่เป็นโรคต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด หรือ การนำเอา NK Cell ออกมาบ่มเพาะและฉีดกลับเข้าร่างกายเพื่อกระตุ้นกระบวนการการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้พร้อมต่อสู้กับเชื้อไวรัสอื่น ๆ ที่แพร่ระบาดอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็นไวรัสตามฤดูกาลอย่างไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 หรือโรคอื่น ๆ 

        ซึ่งนวัตกรรม "Immune Booster" ของจิณณ์ เวลเนส คลินิก จะเน้นดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งร่างกาย และจิตใจ ดูแลรอบด้านเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของแต่ละบุคคล ตลอดจนมุ่งดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และชะลอความเสี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมกลับไปทำงานในยุคที่เราต้องต่อสู้กับโรคเกิดใหม่ในปัจจุบัน

"Immune Booster" เป็นตัวเสริม ไม่ได้ป้องกันโควิด-19 100%

        นวัตกรรม"Immune Booster" ที่เป็นที่นิยมช่วงนี้ หลายคนมองว่าจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดๆกันอยู่แล้วด้วย  แต่ก็ต้องย้ำว่าเป็นนวัตกรรมนี้เป็นเพียงตัวช่วยเสริมหรือกระตุ้นการทำงานของเซลเม็ดเลือดขาวในตัวเรา  ซึ่งการจะให้กระบวนการทำงาน "Immune" ให้ได้ประสิทธิภาพมากน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพร่างกาย รวมถึงการคำนึงและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หรือรัฐบาลเองก็ย้ำเสมอว่า "การ์ดอย่าตก" ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือบ่อยๆ การกินร้อน ใช้ช้อนกลาง หรือแม้แต่การที่เรายังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดต่อของเชื้อโรคหรือไวรัสที่เรามองไม่เห็น

อยากทำโปรแกรม "Immune Booster" เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ 

       การเริ่มต้นทำโปรแกรม "Immune Booster"  ที่จิณณ์ เวลเนส คลินิก (Jin Wellness Clinic) โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง  มีหลายโปรแกรมให้ได้เลือกรักษา ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท ไปจนถึง 5 แสนบาท   หรือกรณีผู้ป่วยที่อาการหนักโปรแกรมการรักษาก็จะเพิ่มขึ้นตามสุขภาพของผู้ป่วยที่รับการรักษา  แต่กรณีคนไม่ป่วยก็ทำได้ อย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วว่า นวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมทางเลือกที่จะมาช่วยเสริมหรือกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เรามีอยู่ให้ทำงานได้ดีขึ้น จึงไม่เน้นเฉพาะคนป่วยที่จะสามารถมารักษาได้นั่นเอง  โดยจะต้องขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สุขภาพเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าไปรักษาของแต่ละคนด้วย ว่าโปรแกรมไหนจึงจะเหมาะสมแก่การรักษามากที่สุด  

        แม้วิวัฒนาการทางการแพทย์จะมีนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นทางเลือกหรือตัวช่วยให้เราได้เลือกดูแลสุขภาพของเรามากขึ้น  แต่เรื่องของวัคซีนป้องกันก็ยังเป็นเรื่องที่รอคอย เพราะถึงอย่างไรเรายังคงต้องอยู่กับเจ้าเชื้อโควิด-19 นี้ไปอีกนาน นอกจากการป้องกันตัวเองที่ดีแล้ว การมีวัคซีนก็ยังเป็นความหวัง และช่วยให้อุ่นใจขึ้นมากพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ในยุค "New Normal"ที่อันตรายนี้ต่อไป 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 นักวิทย์ พบไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในจีน หวั่นระบาดใหญ่ทั่วโลก

 กรมควบคุมโรค ชวน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี!

 ไข้หวัดใหญ่ระบาดคร่าชีวิตชาวอเมริกันแล้วอย่างน้อย 1 หมื่นคน

 โคราชป่วยไข้เลือดออกกว่า 600 ราย เด็ก 10 ขวบเสียชีวิตรายแรก


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง