สั่งด่วนตั้งศูนย์ส่วนหน้า เตรียมพร้อมบริหารจัดการลุ่มน้ำชี-มูล

สั่งด่วนตั้งศูนย์ส่วนหน้า เตรียมพร้อมบริหารจัดการลุ่มน้ำชี-มูล
TNN ช่อง16
5 ตุลาคม 2564 ( 12:56 )
6
สั่งด่วนตั้งศูนย์ส่วนหน้า เตรียมพร้อมบริหารจัดการลุ่มน้ำชี-มูล

วันนี้ (5ต.ค.64) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้ออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) สำนักงานชลประทานที่ 7 เพื่อดำเนินงานแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล และการบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการและเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยได้มอบหมายให้ ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ร่วมบูรณาการควบคู่ไปกับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลุ่มน้ำชี-มูล 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ออกประกาศฉบับที่ 17/2564 เรื่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีล้นตลิ่ง จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน "เตี้ยนหมู่" และแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2564 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำชี และมีโอกาสเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชีในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และศรีสะเกษ ช่วงวันที่ 4 - 15 ตุลาคม 2564 นี้ 

กรมชลประทาน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะสามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย และแนวทางในการลดผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในการแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการและความจำเป็นเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร-เครื่องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย รวมไปถึงการจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ 

ผลการดำเนินการแก้ไข บรรเทา และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด ตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ที่ได้มีความห่วงใยและให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกๆพื้นที่


ข้อมูลจาก กรมชลประทาน

ภาพจาก ผู้สื่อข่าวจ.ขอนแก่น 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง