อยากได้ใบรับรองวัคซีนโควิด-19 ทำตามนี้เลย!

อยากได้ใบรับรองวัคซีนโควิด-19 ทำตามนี้เลย!
Ingonn
6 พฤษภาคม 2564 ( 14:50 )
17.4K
อยากได้ใบรับรองวัคซีนโควิด-19 ทำตามนี้เลย!

หลังจากได้เริ่มการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันทั่วประเทศ ทำให้หลายคนได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบสองเข็มไปบ้างแล้ว และเมื่อรับครบ 2 โดส จะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งแบบระบบดิจิตอลหรือเอกสารรับรองเล่มเหลือง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางระหว่างประเทศ

 

 

วันนี้ True ID ได้รวบรวมขั้นตอนการขอรับใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาไว้ที่นี่แล้ว

 

 

วัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับ มีระยะเวลาการฉีดครบโดสที่ต่างกัน


วัคซีนซิโนแวค ต้องฉีดห่างกัน 2-4 สัปดาห์ และ วัคซีนแอสตราเซเนกา ต้องฉีดห่างกัน 10-12 สัปดาห์ เมื่อฉีดเข็มที่ 2 ครบแล้วก็จะได้ใบรับรองว่าฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 

ใบรับรองการรับวัคซีนแบบดิจิตอล


เมื่อได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามกำหนดแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้ออกใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate)  โดยเป็นรูปแบบของ คิวอาร์โค้ด ที่สร้างขึ้นมาเป็นเฉพาะของแต่ละบุคคล เพื่อยืนยันความครบถ้วนของการได้รับวัคซีนประจำตัวบุคคล พร้อมรายละเอียด รวมถึงข้อมูลการได้รับวัคซีน โดยจะส่งไปที่ไลน์หมอพร้อม หรือพิมพ์เป็นเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย (THAILAND NATIONAL CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION) จากโรงพยาบาลที่รับการฉีดได้ทันที ออกให้โดยสำนักอนามัย และสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

 

 


วัคซีนพาสปอร์ต ใบรับรองการรับวัคซีนเล่มเหลือง


เป็นเอกสารรับรองการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ในประเทศไทย สำหรับจะเดินทางไปต่างประเทศ และประเทศนั้นๆต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ถือเป็นเอกสารทางราชการ โดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้ผลิต

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ผู้ที่ออกเอกสารรับรอง

หลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 สำหรับใช้เดินทางระหว่างประเทศนั้น จะแบ่งเป็นคุณสมบัติและข้อกำหนดของหน่วยงานที่ขออกเอกสารรับรอง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางสังกัดกรมควบคุมโรค ส่วนคุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองจะเป็นแพทย์ หรือพยาบาล หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น

 

 


ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร


ขณะเดียวกันทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยรายละเอียด เอกสารรับรองฉีดวัคซีนโควิดครบถ้วน เพื่อใช้ในการเดินทางต่างประเทศ 


1.ค่าเอกสาร 50 บาท 


2.หลักฐานการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน 


3.พาร์สปอร์ต 

 

 

สถานที่รับหนังสือรับรอง


โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19  เพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศ ตามสถานที่ดังนี้

 

1.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทร 02-1340134 และนัดล่วงหน้าทาง porthealth_bkk@ddc.mail.go.th

 

2.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว

สภาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

จันทร์-ศุกร์ในเวลาราชการ (08.30-15.00 น.)

นัดหมายล่วงหน้า โทร 02-5903430

email : tmcbamras@gmail.com

 

3.กองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค วันจันทร์และพุธ 

เวลา 9.00-12.00 น. โทร 02-5903232 

 

4.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง บางเขน กทม.

จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 

โทร 02-5210943-5

เริ่ม 11 พฤษภาคม 64 

 

 

 

 

 


ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , hfocus , healthserv

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง