รีเซต

กระเป๋าฉีก! ไทยควักเงินนำเข้าน้ำมันดิบ 2 เดือน เพิ่มขึ้น 82%

กระเป๋าฉีก! ไทยควักเงินนำเข้าน้ำมันดิบ 2 เดือน เพิ่มขึ้น 82%
มติชน
31 มีนาคม 2565 ( 03:29 )
17
กระเป๋าฉีก! ไทยควักเงินนำเข้าน้ำมันดิบ 2 เดือน เพิ่มขึ้น 82%

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวัน เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 152.70 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 13.9% คิดเป็น 18.60 ล้านลิตร จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 134.10 ล้านลิตร โดยการใช้กลุ่มเบนซินเฉลี่ยอยู่ที่ 30.12 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 1.7% แต่หากเทียบกับเดือนมกราคม 2565 พบว่าการใช้กลุ่มเบนซินลดลง 2.9% เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ประกอบกับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินที่อยู่ในระดับสูง

 

การใช้กลุ่มดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 77.00 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 18.1% เป็นผลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น และการตรึงราคาให้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร อีกทั้งผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลเพื่อการผลิตไฟฟ้าราว 7.09 ล้านลิตร/วัน

 

การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอลพีจีหรือก๊าซหุงต้ม) เฉลี่ยอยู่ที่ 17.23 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.7% เนื่องจากการใช้ในภาคปิโตรเคมีอยู่ที่ 7.45 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 13.7 ภาคขนส่งอยู่ที่ 1.93 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 9.7% และภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 2.04 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 8.2% สำหรับการใช้ในภาคครัวเรือนใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 5.81 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 0.2%

 

การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 6.88 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 65.1% เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการบินและการเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go อีกครั้ง โดยเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ยังคงส่งผลให้การใช้น้ำมัน Jet A1 อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ

 

การใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์(เอ็นจีวี) เฉลี่ยอยู่ที่ 3.28 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14.8% เนื่องจากฐานการใช้ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำ สาเหตุจากความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19

 

สำหรับภาพรวมการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,029,709 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 12.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 915,494 บาร์เรล/วัน โดยการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 950,269 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 6.7% สอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศที่สูงขึ้น มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 83,369 ล้านบาท/เดือน เพิ่มขึ้น 82.8% ส่วนการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 79,440 บาร์เรล/วัน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิดน้ำมัน ยกเว้นน้ำมันเบนซินพื้นฐาน คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 6,433 ล้านบาท/เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง