รีเซต

วันนี้วันอะไร วันเต่าโลก ตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม

วันนี้วันอะไร วันเต่าโลก ตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม
TNN ช่อง16
22 พฤษภาคม 2565 ( 21:42 )
254
วันนี้วันอะไร วันเต่าโลก ตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 23 พฤษภาคมเป็น “วันเต่าโลก” (World Turtle Day) ก่อตั้งขึ้นโดยองค์กร American Tortoise Rescue ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์เต่าที่มีปริมาณลดลงทั่วโลก โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการรณรงค์อนุรักษ์เต่าทะเล โดยประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง มีกฎหมายห้ามล่า ห้ามครอบครอง ห้ามค้า หรือห้ามนำเข้า-ส่งออก 


ด้านนักวิชาการแนะนำว่า ควรมีการอนุรักษ์หาดไว้เป็นบางส่วน เพื่อเก็บพื้นที่ให้เต่าได้วางไข่ อีกทั้งไม่ควรทำการประมงแบบทำร้ายเต่า เช่น การใช้อวนลาก อวนลอย และเบ็ดราวบริเวณชายฝั่งหน้าแหล่งวางไข่เต่าทะเล เพราะเต่าทะเลเป็นสัตว์น้ำที่หายใจด้วยปอด เมื่อติดอวนหรือเบ็ดอยู่ใต้น้ำนาน ๆ ก็จะจมน้ำตายได้ รวมถึงควรสนับสนุนการเพาะพันธุ์ลูกเต่าเพื่อปล่อยสู่ทะเล และทำศูนย์รักษาเต่าบาดเจ็บ


ทั้งนี้ ทุกคนสามารถช่วยกันอนุรักษ์เต่าโดยการลดการใช้ถุงพลาสติก ทิ้งขยะพลาสติกให้ลงถัง ไม่ทิ้งลงสู่ชายหาด แม่น้ำ หรือทะเล ช่วยกันเก็บขยะที่อันตราย เช่น เศษแก้ว นำไปทิ้งในจุดที่เหมาะสม 


ที่มาข้อมูล : 7greens.tourismthailand.org

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง