รีเซต

BEM ยิ้ม ผลประกอบการ ปี 63 มีกำไร 2 พันล้าน เตรียมจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น

BEM ยิ้ม ผลประกอบการ ปี 63 มีกำไร 2 พันล้าน เตรียมจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น
ข่าวสด
25 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:27 )
77
BEM ยิ้ม ผลประกอบการ ปี 63 มีกำไร 2 พันล้าน เตรียมจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เผยผลประกอบการ 63 มีกำไร 2 พันล้าน เตรียมจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น

 

นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งผลประกอบการปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,051 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,384 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.3

 

เนื่องจากปีก่อนมีกำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) สุทธิจากภาษี 2,334 ล้านบาท แต่ไม่มีรายการลักษณะดังกล่าวในปีนี้ หากไม่รวมรายการ one time กำไรลดลง 1,050 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.9 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้รายได้ของบริษัทลดลง

 

รวมถึงบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครบทั้งสายทาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 แต่มีผลบวกจากการลดลงของค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนของทางพิเศษศรีรัช ซึ่งได้ถูกตัดจำหน่ายหมดไปแล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2563

 

แม้ว่าปี 2563 จะเป็นปีลำบากจากผลกระทบ COVID-19 แต่บริษัทยืนยันที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้น โดยการเสนอเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 10 สตางค์ ทั้งนี้บริษัทมีกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ในรูปแบบ e-AGM เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทมั่นใจว่าหากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย ปี 2564 รายได้ของบริษัทจะกลับสู่สภาวะปกติแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง