รีเซต

กยศ.ขยายหลักเกณฑ์กู้ยืมเงิน เปิดให้ระดับปริญญาโทกู้เรียนได้

กยศ.ขยายหลักเกณฑ์กู้ยืมเงิน เปิดให้ระดับปริญญาโทกู้เรียนได้
TNN ช่อง16
17 มกราคม 2564 ( 11:33 )
422
กยศ.ขยายหลักเกณฑ์กู้ยืมเงิน เปิดให้ระดับปริญญาโทกู้เรียนได้

วันนี้ (17ม.ค.64) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2564 กยศ. ได้มีการขยายหลักเกณฑ์การกู้ยืมเพื่อให้นักเรียน หรือนักศึกษาสามารถเข้ามาขอกู้ได้เพิ่มขึ้นโดยเปิดให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวกับสืบทอดอัตลักษณ์ของชาติ หรือวิชาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มรดกตกทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ช่างทองหลวง ศิลปหัตถกรรม โบราณคดี ดนตรีไทย เป็นต้น เข้ามากู้ยืมกับกยศ.ได้โดยตรง

นอกจากนี้ จะมีการเปิดให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศเข้ามากู้ยืมเงินในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญาโท โดยจะมีหลักสูตรนำร่องในสาขาวิชาที่ตอบสนอง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ เป็นต้น รวมทั้งสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย

ล่าสุดคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติเห็นชอบมาตรการแบ่งเบาภาระทางการเงินและเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้กู้ยืมเงินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 64 นาน 6 เดือน ได้แก่ การลดเบี้ยปรับ 100% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี โดยผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีสามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา ส่วนผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th โดย ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

นอกจากนี้ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับ ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ ขณะเดียวกันจะลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว รวมถึงลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ขณะเดียวกัน กยศ. มีนโยบายปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ อยู่เสมอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาเข้ามากู้ยืมได้เพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมาได้ปรับปรุงให้ครอบครัวผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ามากู้ยืมได้เพิ่ม จากเดิมที่กำหนดรายได้ไม่เกินครัวเรือนละ 200,000 บาทต่อปี เพิ่มเป็นไม่เกินครัวเรือนละ 360,000 บาทต่อปี ซึ่งช่วยให้ครอบครัวที่มีรายได้ระหว่าง 20,000-30,000 บาทต่อเดือนและมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้เข้ามากู้ได้ ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่กลุ่มนี้จะยื่นกู้ไม่ได้เพราะรายได้เกิน และกองทุนฯ ยังปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาทต่อเดือนอีกด้วย


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง