รีเซต

ส่องศูนย์ควบคุมน้ำเจียงตู กองหนุนผันน้ำใต้สู่เหนือในจีน

ส่องศูนย์ควบคุมน้ำเจียงตู กองหนุนผันน้ำใต้สู่เหนือในจีน
Xinhua
9 พฤษภาคม 2566 ( 11:46 )
34
ส่องศูนย์ควบคุมน้ำเจียงตู กองหนุนผันน้ำใต้สู่เหนือในจีน

หยางโจว, 8 พ.ค. (ซินหัว) -- ชวนชมศูนย์ควบคุมน้ำเจียงตู ตั้งอยู่ที่เมืองหยางโจว มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน บริเวณจุดบรรจบของคลองใหญ่หรือต้าอวิ้นเหอ คลองใหม่ทงหยาง และแม่น้ำหวยเหอที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำแยงซี

ศูนย์ฯ ทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำหลักของโครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือ เส้นทางตะวันออก ประกอบด้วยสถานีสูบน้ำไฟฟ้าขนาดใหญ่ 4 แห่ง ประตูระบายน้ำขนาดกลาง-ใหญ่ 12 บาน ประตูเรือสัญจร 3 บาน ทางผันน้ำ รวมถึงโครงการจ่าย-แปลงไฟฟ้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง