รีเซต

อาณาจักรดอกผักกาดกลางน้ำ แลนด์มาร์กท่องเที่ยวในเจียงซู

อาณาจักรดอกผักกาดกลางน้ำ แลนด์มาร์กท่องเที่ยวในเจียงซู
Xinhua
10 เมษายน 2567 ( 17:44 )
21
อาณาจักรดอกผักกาดกลางน้ำ แลนด์มาร์กท่องเที่ยวในเจียงซู
หนานจิง, 10 เม.ย. (ซินหัว) -- ชวนชมทิวทัศน์แปลงเพาะปลูกดอกผักกาดก้านขาวสีเหลืองอร่าม ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่เรียงรายอยู่กลางน้ำที่เรียกว่า "ตั่วเถียน" จนกลายเป็น "ทะเลดอกไม้บนสายธาร" ในพื้นที่ชมวิวเชียนตั่ว เมืองซิงฮว่า มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน

ช่วงเทศกาลชิงหมิงหรือเช็งเม้งของทุกปีถือเป็นห้วงยามอันดีที่สุดของการชมวิวดอกผักกาดก้านขาว โดยพื้นที่ชมวิวเชียนตั่วที่มีภูมิทัศน์การอนุรักษ์น้ำอันเป็นเอกลักษณ์และสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาอันดีดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยือนยล

อนึ่ง "ตั่วเถียน" ของเมืองซิงฮว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางชลประทาน (WHIS) ในปี 2022

(บันทึกภาพวันที่ 8 เม.ย. 2024)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง