รีเซต

ทำงานแบบไฮบริดถูกใจคน Gen-Z Coworking ตอบโจทย์มากกว่า WFH

ทำงานแบบไฮบริดถูกใจคน Gen-Z Coworking ตอบโจทย์มากกว่า WFH
TNN ช่อง16
7 มีนาคม 2567 ( 21:10 )
18
ทำงานแบบไฮบริดถูกใจคน Gen-Z Coworking ตอบโจทย์มากกว่า WFH

    ประชากร Generation Z หรือคนรุ่นใหม่ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1995 - 2009 เป็นกลุ่มที่มีช่วงอายุ15 - 29 ปี จำนวน 11.8 ล้านคน จากประชากรไทยทั้งหมด 66 ล้านคน คิดเป็น 17.83%  ได้เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ First Jobber ซึ่งในระยะข้างหน้าจะเข้ามาเป็นกำลังหลักของแรงงานในประเทศ ตลาดผู้บริโภคและอิทธิพลทางสังคม 
    และจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ขณะนี้มีการพัฒนาก้าวล้ำไปไกลอย่างมาก ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่น GenZ มีความต้องการที่อยากทำงานในรูปแบบไฮบริด มากกว่า เพราะบางอาชีพ เช่น วิศวกร พนักงานขาย ที่ไม่จำเป็นต้องเข้า Office มาทำงาน แต่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อการทำงาน หรือ จัดประชุม ที่ไหนก็ได้  


   นักธุรกิจชั้นแนวหน้าจึงมาร่วมพูดคุยในเวที Future of Work Forum เพื่อค้นหาแนวทางการทำงานแบบไฮบริดแห่งอนาคต มีการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการนำรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดที่มีความยืดหยุ่นไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนทุกยุคทุกวัย และร่วมพูดคุยกันในเรื่องความสำคัญของการออกแบบพื้นที่ทำงานเพื่อสุขภาวะที่ดีของพนักงาน      โดยพบว่าเทรนด์ที่คนทำงานรุ่น GenZ ต้องการคือ Coworking เป็นพื้นที่สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและการพักผ่อน อนาคต Coworking จึงต้องเป็นมากกว่าสถานที่ทำงาน แต่ต้องการทำให้เป็นแหล่งของการได้มารู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ และชุมชนใหม่ ๆ เพื่อสามารถเข้ามาตอบโจทย์การทำงานแบบไฮบริด มากกว่าการทำงานแบบ WFH ( Work From Home ) 


    ด้านคุณซีเค เจิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด ในฐานะผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง กล่าวว่า Coworking ถือว่าเป็นสถานที่ทำงาน ที่เป็นความต้องการในอนาคตสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่เพราะเป็นสถานที่ที่คนรุ่น GenZ ต้องการมาทำงานและต้องการมารู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ  ชุมชนใหม่ ๆ เนื่องจากมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้อยู่กันเป็นชุมชน และการได้เปลี่ยนสถานที่ทำงานจะช่วยให้รู้จักคนใหม่ๆ จึงรู้สึกอยากมาทำงานทุกวัน ที่สำคัญยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจเกิดแรงจูงใจในการทำงาน ดังนั้น Coworking จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์การทำงานแบบไฮบริด มากกว่าการทำงานแบบ WFH ( Work From Home )  


 

      ดังนั้นสถานที่ Coworking ควรพัฒนาสร้างให้กลายเป็นพื้นที่ของแหล่งชุมชนใหม่ ๆ มารวมตัวกัน ไม่เพียงแต่การมีเรื่องของดีไซน์สวยงามเท่านั้น นอกจากนี้สิ่งที่จะช่วยให้คน GenZ สามารถทำงานร่วมกับบริษัทไปได้อย่างนาน ๆ คือ การยอมรับในไอเดียความคิดของคนรุ่น GenZ เปิดโอกาสให้คนรุ่น GenZ มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของสำหรับ Project ชิ้นงานนั้น ๆ นี้คือสิ่งที่ทางบริษัท ฟาสต์เวิร์ค ฯ ได้ยึดมั่น  รวมถึงเปิดโอกาสให้คนใหม่ได้สามารถแสดงถึงความรู้สึกว่าชอบ - ไม่ชอบอะไรได้โดยตรงถึงผู้บริหาร ทั้งหมดนี้ เพื่อให้เกิดการลดช่องว่างการทำงานระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า ให้แคบลงเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้ต่อไปในระยะยาว  

 

   ซึ่งผู้ประกอบการหรือนายจ้าง จำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรโดยเฉพาะในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน Generation จะช่วยให้องค์กรเติบโตไปอย่างยั่งยืนภาพและข้อมูล : JustCo

เรีบเรียงโดย : นัฐทวี ชลีโสภณ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง