รีเซต

ผู้ว่านครพนม แปลงพื้นที่จวนเป็นสวนผักสร้างต้นแบบความมั่นคงทางอาหาร

ผู้ว่านครพนม แปลงพื้นที่จวนเป็นสวนผักสร้างต้นแบบความมั่นคงทางอาหาร
77ข่าวเด็ด
23 เมษายน 2563 ( 03:16 )
33
ผู้ว่านครพนม แปลงพื้นที่จวนเป็นสวนผักสร้างต้นแบบความมั่นคงทางอาหาร

นครพนม – วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นต้นแบบให้กับข้าราชการ ผู้นำกลุ่มองค์กรและประชาชนในพื้นที่ ให้ได้เห็นเป็นตัวอย่างและนำไปปฏิบัติตาม เพื่อเตรียมความพร้อมของแหล่งอาหารสำหรับแต่ละครัวเรือน ทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

 

 

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคคิด – 19 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศไทยต้องชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่เป็นรายได้หลักของประเทศ ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลน ดังนั้นเพื่อเป็นต้นแบบให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้เห็นและนำไปปฏิบัติตามในการเตรียมความพร้อมทางอาหารสำหรับคนในครอบครัว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

 

ในการสนับสนุน ส่งเสริม รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ พร้อมกันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมแห่งนี้ให้เป็นต้นแบบสำหรับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ให้ทุกคนได้เห็นเป็นตัวอย่าง ซึ่งในสวนครัวแห่งนี้จะมีทั้ง หอม ข่า ตะไคร้ พริก ใบชะพู สะระแหน่ โหระพา กระหล่ำ มะเขือ กระเพรา คะน้า และตำลึง ซึ่งภายใน 90 วัน ก็จะเจริญเติบโตเป็นแหล่งอาหารให้ได้รับประทานแล้ว ยิ่งเราปลูกเองอย่างนี้ยิ่งมั่นใจได้ว่าเป็นผักที่เก็บมารับประทานมีความปลอดภัยไร้สารพิษ นั้นหมายถึงสุขภาพของเราก็จะดีตามไปด้วยนอกจากการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ขณะเดียวกันในสวนผักแห่งนี้ก็ยังมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดอกดาวเรืองด้วย ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่แล้วยังสามารถนำไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้อีกด้วย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง