รีเซต

รมต. จีนหนุนกลุ่มประเทศ 'บริกส์' ร่วมมือด้าน 'ความมั่นคงทางอาหาร'

รมต. จีนหนุนกลุ่มประเทศ 'บริกส์' ร่วมมือด้าน 'ความมั่นคงทางอาหาร'
Xinhua
10 มิถุนายน 2565 ( 18:25 )
38
รมต. จีนหนุนกลุ่มประเทศ 'บริกส์' ร่วมมือด้าน 'ความมั่นคงทางอาหาร'

ปักกิ่ง, 10 มิ.ย. (ซินหัว) -- ถังเหรินเจี้ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน ระบุว่ากลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) ควรกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและการบรรเทาความยากจน เพื่อมีส่วนส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารระดับโลก

 

ถังแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว ขณะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของกลุ่มประเทศบริกส์ ครั้งที่ 12 ทางออนไลน์ เมื่อวันพุธ (8 มิ.ย.) ที่ผ่านมาถังเรียกร้องกลุ่มประเทศบริกส์ปกป้องระบบการค้าพหุภาคีอย่างเด็ดขาด โดยมีองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นศูนย์กลาง ขยับขยายการประสานงานของนโยบายการค้าทางเกษตร และเพิ่มความเป็นหุ้นส่วนด้วยความร่วมมืออันแข็งแกร่งระดับทวิภาคีและพหุภาคีในด้านการเกษตร เพื่อจัดการความท้าทายต่อความมั่นคงทางอาหารระดับโลกที่ประชุมข้างต้นรับรองแถลงการณ์ร่วมของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของกลุ่มประเทศบริกส์ และเอกสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มประเทศบริกส์ รวมถึงประกาศจัดตั้งการประชุมด้านการพัฒนาเกษตรและกิจการชนบทของกลุ่มประเทศบริกส์ถังระบุว่าจีนสามารถรับประกันปริมาณอาหารที่เพียงพอกับประชาชนกว่า 1.4 พันล้านคน ด้วยการดำเนินงานของตนเอง ซึ่งมีส่วนส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารระดับโลก แม้เผชิญความท้าทายรุนแรงอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และภัยพิบัติทางธรรมชาติอนึ่ง ที่ประชุมประจำปีนี้มุ่งเน้นหารือประเด็นต่างๆ อาทิ ความมั่นคงทางอาหารระดับโลก และการบรรเทาความยากจน ภายใต้หัวข้อความร่วมมือด้านเกษตรและชนบทของกลุ่มประเทศบริกส์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง