รีเซต

กทม.เตรียมตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุม "7 โรค" ดูแลประชาชน

กทม.เตรียมตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุม "7 โรค" ดูแลประชาชน
TNN ช่อง16
3 สิงหาคม 2565 ( 15:14 )
34
กทม.เตรียมตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุม "7 โรค" ดูแลประชาชน

วันนี้ (3 ส.ค. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร และให้การดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากมลพิษ โดยมี พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และผ่านระบบการประชุมทางไกล


สำหรับการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำให้ที่ประชุมรับทราบผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรก ในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ความก้าวหน้าของการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ.2564-2580) 


และกลไกการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ซึ่งผู้แทนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมแรงงาน กรมอนามัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 รวมทั้งให้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วย 


ทั้งนี้ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมติประชุม ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ ต่อไป 


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังจากการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการที่ตั้งตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 กับเรื่องการดูแลผู้ประกอบอาชีพที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ ซึ่งมีอยู่ 7 โรค แบ่งเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ 5 โรค ได้แก่ 

1. โรคจากฝุ่นซิลิกา Silicosis 

2. โรคจากแอสเบสตอส (ใยหิน) 

3. โรคจากตะกั่ว (จากการทำงาน)  

4. โรคจากภาวะอับอากาศ 

5. โรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 


โรคจากสิ่งแวดล้อม 2 โรค ได้แก่ 

1. โรคจากตะกั่ว 

2. โรคจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  


โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการชุดใหญ่ และมีคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ก็ต้องตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยในมิติต่างๆ  ตาม พ.ร.บ. ซึ่งมีหลัก ๆ 2 ส่วน คือเน้นเรื่องมลพิษที่มีผลกระทบกับประชาชนทั้งหมด และความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานของลูกจ้างให้เข้มข้นขึ้น มีเรื่องสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กทม.ด้วย เช่น โรงงานหรือสถานประกอบการที่ปล่อยมลพิษ ต้องให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสุขภาพตามสิทธิ รวมทั้งดูแลผลกระทบต่าง ๆ 


“อย่างกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในที่อับอากาศ ณ คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางนา เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 ซึ่งเป็นโรคตามมาตรา 7(1) “โรคจากภาวะอับอากาศ” ตามกฎหมายด้วย เรื่อง PM2.5 ก็อยู่ในขอบข่ายด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจาก กทม. มีสถานประกอบการจำนวนมาก ดังนั้นมิติแรกที่ทำ คือ การแจ้งเตือนให้ความรู้ประชาชนมากกว่าจะเข้าไปตรวจทุกจุด ดังนั้นในแง่ของการดำเนินการจะเน้นไปที่การให้ความรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว


ภาพจาก AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง