รีเซต

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานถวายเทียนพรรษา ที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานถวายเทียนพรรษา ที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563
77ข่าวเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 ( 06:52 )
64
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานถวายเทียนพรรษา ที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานถวายเทียนพรรษา ที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563  ที่ผ่านมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 แด่พระภิกษุสามเณรที่จำพรรษาในวัดเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 วัด

ประกอบด้วย 1.วัดบูรพ์ 2.วัดศาลาทอง 3.วัดหนองไผ่ 4.วัดโคกสูง 5.วัดหนองขุ่น และ 6.วัดป่าสูงเนิน ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมอำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง