รีเซต

กรมบัญชีกลางเผยไตรมาส 2 ปีงบ 63 เบิกจ่าย50%

กรมบัญชีกลางเผยไตรมาส 2 ปีงบ 63 เบิกจ่าย50%
TNN ช่อง16
9 เมษายน 2563 ( 12:47 )
106
กรมบัญชีกลางเผยไตรมาส 2 ปีงบ 63 เบิกจ่าย50%

นางสาววิลาวรรณพยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค.63) งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,614,411 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,200,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 50.45 จำแนกเป็น (1) รายจ่ายลงทุนใช้จ่ายจำนวน 145,324 ล้านบาท ของวงเงิน 641,712 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 22.65 (2) รายจ่ายประจำใช้จ่าย จำนวน 1,469,087 ล้านบาทของวงเงิน 2,558,288 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.42 สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ใช้จ่าย จำนวน 209,960ล้านบาท ของวงเงิน 211,732 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 99.16 

 

โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดกรมบัญชีกลางจึงให้ส่วนราชการเร่งจัดสรรเงินภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ รวมทั้งเร่งรัดให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง