รีเซต

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินผู้รับบำนาญเพิ่ม 24 พ.ค. เตรียมเพิ่มกรอบวงเงิน 350 ล้าน

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินผู้รับบำนาญเพิ่ม 24 พ.ค. เตรียมเพิ่มกรอบวงเงิน 350 ล้าน
TNN ช่อง16
1 พฤษภาคม 2567 ( 14:00 )
28
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินผู้รับบำนาญเพิ่ม 24 พ.ค. เตรียมเพิ่มกรอบวงเงิน 350 ล้าน

วันนี้ ( 1 พ.ค. 67 )นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ออกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567 นั้น ผู้รับบำนาญที่รับเงินผ่านกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นข้าราชการส่วนกลาง ไม่รวมท้องถิ่น 


กรมได้มีการเตรียมความพร้อมแล้ว โดยในเดือนพฤษภาคมนี้ จะทำการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามอัตราที่กำหนด ก่อนวันทำการสุดท้าย 5 วันทำการ หรือในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ 


สำหรับใครที่รับเงินบำนาญแล้วบวกกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาท จะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพ รวมเป็น 11,000 บาท ซึ่งกรมได้เตรียมวงเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มไว้แล้ว เฉลี่ย 1 เดือน ต้องจ่ายเงินบำนาญเพิ่ม 70 ล้านบาท และช่วงที่เหลือของปีนี้ เป็นวงเงินรวม 350 ล้านบาท


ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ประจำเดือนมี.ค. 67 กรมบัญชีกลางได้มีการเบิกจ่าย 30,350 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญดังกล่าว 1 ล้านบาท 


ส่วนงบกลางอนุมัติ รายการเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามวงเงินงบประมาณ 322,790 ล้านบาท ได้รับการจัดสรร 215,193 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายแล้ว 190,508 ล้านบาท


ภาพจาก: Getty Image 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง