รีเซต

“ข้าวพระร่วง-ดงไทย” คว้าที่ 1 แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย ปี 63

“ข้าวพระร่วง-ดงไทย” คว้าที่ 1 แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย ปี 63
77ข่าวเด็ด
23 มิถุนายน 2563 ( 03:45 )
101
“ข้าวพระร่วง-ดงไทย” คว้าที่ 1 แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย ปี 63

 

23 มิ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยในปีนี้มีแปลงใหญ่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 แปลง ได้แก่ 1) แปลงใหญ่ข้าว ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ 2) แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก และ 3) แปลงใหญ่ เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแปลงกุ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ

 

ผลการคัดเลือกปรากฏว่า แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของจังหวัด ซึ่งจุดเด่นที่ทำให้แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ดี  สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยเตรียมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตภาคเหนือต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง