รีเซต

คนไทยไม่ทิ้งกัน! รวมช่องทางบริจาคช่วยแพทย์สู้โควิด-19

คนไทยไม่ทิ้งกัน! รวมช่องทางบริจาคช่วยแพทย์สู้โควิด-19
TNN ช่อง16
15 เมษายน 2563 ( 15:23 )
1.8K
คนไทยไม่ทิ้งกัน! รวมช่องทางบริจาคช่วยแพทย์สู้โควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก ขณะที่ ในประเทศไทยเองยังขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ วันนี้ TNN รวบรวมช่องทางการบริจาคของแต่ละหน่วยงานไว้ให้แล้ว ท่านใดสะดวกจะบริจาคให้หน่วยงานใด สามารถเลือกช่วยเหลือได้เลย เพราะ "คนไทยไม่ทิ้งกัน"

 

1.โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญชวนร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศสำหรับสู้ COVID-19

วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร โทร. 0-2201-1213, 0-2201-1063

วันจันทร์–วันอาทิตย์ เวลา 07.00-21.00 น. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีมูลนิธิรามาธิบดี

ธนาคารไทยพาณิชย์ 026-3-05216-3

ธนาคารกรุงเทพ 090-3-50015-5

ธนาคารกสิกรไทย 879-2-00448-3

 

2.โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถีเปิดรับบริจาคเงินเข้ากองทุนส่วนกลางตามกำลังศรัทธาเพื่อนำไปบริหารจัดการต่อสู้ COVID-19

- สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ

- สำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วย

- สำหรับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็นในการจัดการทรัพยากรที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ธนาคารไทยพาณิชย์ 051-2-16322-1 ระบุว่า “สู้ CoVID19” แล้วส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมาที่มูลนิธิของโรงพยาบาลราชวิถี

 

3.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดรับเงินบริจาคโรคโควิด-19 เพื่อทำไปใช้ในการรักษาพยาบาลคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาก ทั้งค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

 

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ) ธนาคารกสิกรไทย สาขา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่บัญชี 059-1-93894-0 กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางไลน์ของ ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Line ID : kcmh-charity

 

4.โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนกองทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด”

4.1 บริจาคด้วยตนเองได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 07.30-17.30 น.

วันเสาร์–วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น.

โทร. 0-2414-1414, 0-2419-7658 ต่อ 101-104, 120

4.2 บริจาคผ่านบัญชี ศิริราชสู้ภัยโควิด ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ 016-3-00049-4

4.3 บริจาคด้วยเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย “ศิริราชมูลนิธิ”

 

5.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ในอาคารโรงพยาบาลสนาม 308 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (กองทุนบริจาค) ธนาคารทหารไทย 050-2-00002-9

 

6.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 

6.1 สามารถร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานรับบริจาค "ช่วยด้วยใจ ให้ด้วยรัก" ด้านข้างอาคารเพชรรัตน์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. โทร. 02-244-3030

6.2 บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีย่าน ชื่อบัญชี "เงินบริจาค" คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หมายเลขบัญชี 012-0-31980-2

 

7.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 

สามารถบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่บัญชี 038-2-70902-0

 

8.โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญพี่น้องประชาชนบริจาคเงินสมทบทุน ช่วยเหลือแพทย์ และพยาบาล ภายใต้โครงการ "นักรบเสื้อขาว สู้ภัย COVID-19" เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศ คนละ 5 ล้านบาท

8.1 สามารถบริจาคผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

- บริจาค 100 บาท กด *948*1919*100# แล้วกด โทรออก

- บริจาค 10 บาท กด *948*1919*10# แล้วกด โทรออก

8.2 บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "แพทยสมาคมฯ เพื่อโครงการสนับสนุนส่งกำลังใจให้นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19" เลขที่บัญชี 041-0-18080-7 

 

9.โรงพยาบาลตำรวจ

มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายา เวชภัณฑ์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โรงพยาบาลตำรวจ

สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา โรงพยาบาลตำรวจ ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์" เลขที่บัญชี 982-2-72843-3

 

10.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบกองทุนรวมน้ำใจไทยสู้ภัยโควิด 

10.1 สามารถบริจาคด้วยตัวเอง ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ บริเวณชั้น 1 อาคาร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00-17-00 น. วันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น. โทรศัพท์ 0-7445-1599 , 082-831-1122

10.2 บริจาคผ่านบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ ชื่อบัญชี "รวมน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด 19" เลขที่บัญชี 641-0-20858-8

 

11.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ "เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19" เพื่อนำเงินบริจาคไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อาทิ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกระบวนการรักษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านมูลนิธิโรคพยาบาลสวนดอก

สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรคพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-404844-0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมูลนิธิโรคพยาบาลสวนดอก 053-938-400

 

12.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสู้ COVID-19 

12.1 สามารถบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่ คุณกาญจนา บุญฤทธิ์ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  180 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 081-959-9526 ได้ทุกวันเวลา 8.00-17.00 น.

12.2 บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์" เลขที่บัญชี 678-0-75044-1

 

13.โรงพยาบาลบันนังสตา 

โรงพยาบาลบันนังสตา  ขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามรายการดังนี้ Surgical Mask , N95 , PPE , Leg Cover , ถุงมือ Sterile , ถุงมือ  Dispose , กาวน์กันน้ำ , ที่วัด BP , ที่วัด Oxygen Sat สามารถจัดส่งมาได้ที่ ภญ.ศิโรรัตน์ ขาวสุด โรงพยาบาลบันนังสตา 302 ถนนสุยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทร. 089-654-8492

 

14.สภากาชาดไทย 

ชาดไทยร่วมสู้ภัย COVID-19 ช่วยต่อชีวิตคนไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 

 

สามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 045-3-04637-0

 

นอกจากนี้ ยังเปิดรับบริจาคเงินสำหรับผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต เพื่อมอบให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด 

สามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 001-1-34567-0

 

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง