รีเซต

เทศบาลตำบลท่าไม้สมาคมนักข่าวภูมิภาค แจกข้าวกล่องสู้โควิด-19

เทศบาลตำบลท่าไม้สมาคมนักข่าวภูมิภาค แจกข้าวกล่องสู้โควิด-19
77ข่าวเด็ด
27 เมษายน 2563 ( 05:09 )
167
เทศบาลตำบลท่าไม้สมาคมนักข่าวภูมิภาค แจกข้าวกล่องสู้โควิด-19

 

นครปฐม : เทศบาลตำบลท่าไม้ กาญจนบุรี ร่วมกับสมาคมนักข่าวภูมิภาคตะวันตก และ หนังสือพิมพ์กระแสข่าว แจกข้าวกล่องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 1,600 กล่อง

 

 

 

 

นับเป็นผู้นำตัวอย่าง ในการบริหารจัดการช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 โดยนายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศบาลตำบลท่าไม้ และทีมบริหารเทศบาล ร่วมกับนายใหญ่ ใจเย็น นายกสมาคมนักข่าวภูมิภาคตะวันตก นายบุญมาก แพรด่าน บก.หนังสือพิมพ์กระแสข่าว และนายคณิศร ด้วงแพง อุปนายกสมาคมนักข่าวภูมิภาค โฆษกทีมฟุตบอลวีไอพีตำรวจภูธรภาค 7 (จ.นครปฐม) จัดกิจกรรมพิเศษ นำอาหารกล่อง กว่า 1,600 กล่อง ไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19

 

 

นายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศบาลตำบลท่าไม้ กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลฯ ได้มีการบูรณาการร่วมมือกับรองนายก และทีมบริหารของเทศบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งมั่นในการบริหารจัดการดูแลประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

อีกทั้งยังได้มีการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเดินหน้าบริหารจัดการดูแลประชาชนในพื้นที่ ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างเต็มที่ เช่น จัดทำหน้ากากอนามัย จัดทำแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ แจกให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่ชุมชน พื้นที่เสี่ยง และ พื้นที่สาธารณะ เช่น ตลาดสด วัด โรงเรียน สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

 

 

นอกจากนี้ยังอนุมัติงบประมาณ สปสช. ให้กับ อสม.11 ชุมชน เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องวัดไข้,เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,หน้ากากอนามัย,ถุงมือ,หน้ากากเฟรช,ซิล (Face Shieid) รวมถึงการรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 รณรงค์ให้ร้านค้า ร้านอาหารในเขตเทศบาล สวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง

 

 

รวมทั้งนำถุงยังชีพมอบให้กับผู้ที่เข้าข่ายต้องกักตัว เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตดูอาการ และการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 2,500 ครอบครัว มีการส่งรายชื่อผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส จำนวน 37 ราย ไปยังอำเภอเพื่อช่วยเหลือตามขั้นตอน รวมทั้งประสานงานกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางสังคม เพื่อขอรับเงินครอบครัวละ 2,000 บาท

 

 

นอกจากนั้นนายกเกรียงไกร ใจเย็น ยังดูแลผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส คนเร่ร่อน ไม่มีญาติ ไม่มีที่อยู่อาศัย ด้วยการใช้งบส่วนตัว จัดหาสถานที่และสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับบุคคลไร้บ้านอีกด้วย.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง