'เฉลิมชัย' โชว์ฟอร์มช่วยเกษตรกร แก้ปัญหาส่งออกหมูไม่ได้ สั่งทุกด่านเปิดให้ข้ามได้ปกติ

'เฉลิมชัย' โชว์ฟอร์มช่วยเกษตรกร แก้ปัญหาส่งออกหมูไม่ได้ สั่งทุกด่านเปิดให้ข้ามได้ปกติ
มติชน
23 ธันวาคม 2563 ( 18:41 )
41
'เฉลิมชัย' โชว์ฟอร์มช่วยเกษตรกร แก้ปัญหาส่งออกหมูไม่ได้ สั่งทุกด่านเปิดให้ข้ามได้ปกติ

“เฉลิมชัย” โชว์ฟอร์มช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาส่งออกสุกรไปกัมพูชาไม่ได้ สั่งทุกด่านเปิดให้ข้ามได้ปกติ ด้านสมาคมผู้เลี้ยงฯ ซึ้งใจยิ้มรับ

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ได้รับการร้องเรียนจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังประเทศกัมพูชาได้นั้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จึงได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ออกหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์(HC) แล้ว พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ทุกด่านสามารถส่งสุกรไปกัมพูชาได้ตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม2563 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ซึ่งมีความพึงพอใจและยกเลิกการประท้วงที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นี้ด้วย

 

ด้าน น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่มีการร้องเรียนนั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ เร่งแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง จนขณะนี้สามารถส่งออกไปยังกัมพูชาได้แล้ว

 

“ ส่วนกรณีที่ทางประเทศกัมพูชาได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้าใหม่ กรมปศุสัตว์จึงอยู่ระหว่างประสานงานให้กัมพูชาพิจารณาเห็นชอบร่างหนังสือรับรองฯ ฉบับใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหน่วยงานสุขภาพสัตว์และการผลิต ราชอาณาจักรกัมพูชาหรือ GDAHP ได้ผ่อนปรนให้ใช้หนังสือรับรองฯ ฉบับเดิมไปก่อนได้ กรมปศุสัตว์จึงสามารถออกหนังสือรับรองฯ และใบอนุญาตฯ ให้ผู้ประกอบการได้ทันที หากมีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตพร้อมหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง” น.สพ.สรวิศกล่าว

 

ขณะที่ด้านสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้ออกแถลงการณ์ว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์เห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถส่งสุกรมีชีวิตไปกัมพูชาได้ ทำให้ราคาตกต่ำและประเทศชาติเสียประโยชน์ บัดนี้ได้มีคำสั่งให้ทุกด่านสามารถส่งสุกรออกไปกัมพูชาได้ปกติแล้ว และข่าวนี้เป็นผลบวกต่อเสถียรภาพ ราคาที่จะมีความมั่นคงต่อไป ในนามของเกษตรผู้เลี้ยงสุกรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนให้ความเดือดร้อนของเกษตรกรผ่อนคลาย พร้อมกันนี้ขอยกเลิกนัดหมายชุมนุมที่ทำเนียบด้วย

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ เร่งแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63 GDAHP ได้แจ้งเพิ่มเติม อนุญาตให้ผู้ประกอบการอีก 5 บริษัท รวมเป็น 10 บริษัท สามารถส่งออกไปยังกัมพูชาได้

 

สอดคล้องกับ น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์เห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถส่งสุกรมีชีวืตไปกัมพูชาได้ ทำให้ราคาตกต่ำและประเทศชาติเสียประโยชน์บัดนี้ได้มีคำสั่งให้ทุกด่านสามารถ ส่งสุกรออกไปกัมพูชาได้ปกติแล้ว และข่าวนี้เป็นผลบวกต่อเสถียรภาพ ราคาที่จะมีความมั่นคงต่อไปส่วนนโยบายจะเพิ่มจำนวนรายบริษัทที่ค้าขายกับกัมพูชา กระทรวงพาณิชย์ แจ้งมาว่าจะดำเนินการเจรจากับทางการกัมพูชาต่อไป ตามขั้นตอนไม่ได้หยุดลงในนามของเกษตรผู้เลี้ยงสุกร ️ขอกราบขอบพระคุณ ทุกๆ ท่านที่ได้มีส่วนให้ความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ผ่อนคลาย จึงตัดสินใจยกเลิกนัดหมายชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

 

การดำเนินการ :
1. วันที่ 23 ธ.ค. 63 มีผู้ประกอบการที่ GDAHP อนุญาตให้ส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังประเทศกัมพูชาได้มายื่นขอหนังสือรับรองฯ และใบอนุญาตฯ ณ ด่านกักกันสัตว์ โดยกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ได้ตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง จึงได้ออกหนังสือรับรองฯ และใบอนุญาตฯ แล้ว จำนวน 4 ฉบับ

 

2. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งหนังสือขอเพิ่มรายชื่อผู้ส่งออกเพื่อให้ฝ่ายกัมพูชาพิจารณาแล้ว โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ กระทรวงการต่างประเทศ จะเร่งติดตามการเจรจาขอเพิ่มรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออก/นำผ่านไปกัมพูชา กับหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา โดยเร่งด่วน ตามมติที่ประชุมติดตามความคืบหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกสุกรไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา กรณีมาตรการจำกัดการนำเข้าสุกรจากไทย เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

แนวทางการป้องกัน และแก้ไข :
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะประสานไปยังสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ผู้ประกอบการส่งออกสุกรมีชีวิต สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการส่งออกสุกรมีชีวิตไปประเทศกัมพูชา และสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง