รีเซต

โพลชี้! ปัญหาแก๊งดูดเงินพุ่ง ธนาคารต้องทำมากกว่านี้

โพลชี้! ปัญหาแก๊งดูดเงินพุ่ง ธนาคารต้องทำมากกว่านี้
TNN ช่อง16
19 พฤษภาคม 2567 ( 13:20 )
31
โพลชี้! ปัญหาแก๊งดูดเงินพุ่ง ธนาคารต้องทำมากกว่านี้

ปัญหาแก๊งมิจฉาชีพดูดเงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับประชาชนที่ใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ล่าสุดการสำรวจของสองสำนักโพลชั้นนำ สยามเทคโนโพล และ ซูเปอร์โพล พบว่าเกือบ 1 ใน 4 ของประชาชนเคยเจอปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อเงินในบัญชีธนาคารออนไลน์ และ 97.3% รู้สึกกังวลต่อความไม่ปลอดภัยของเงินในบัญชี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พบแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงกลุ่มที่มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบปัญหานี้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการ นโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)และอาจารย์ประจำหลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในฐานะผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจที่น่าพิจารณาหลายประเด็น อาทิ กลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าธนาคารรับฝากเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยต้องรับผิดชอบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 86.3% และ 37% ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ระบุว่าเหยื่อหรือเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบกลับลดลงเหลือ 29% ขณะที่กลุ่มที่มองว่าตำรวจต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็น 20.2% ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของธนาคารในการดูแลปกป้องเงินของประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะภารกิจในการป้องกันและระงับเหตุการณ์ฉ้อโกงให้ทันท่วงที ซึ่งหากพิจารณาข้อเสนอแนะจากประชาชนจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ธนาคารกระตือรือร้นและรับผิดชอบมากขึ้น ผ่านการกำกับกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล ตลอดจนการมีระบบตรวจสอบความรับผิดชอบของธนาคาร 


ประเด็นที่น่าสนใจ คือ แนวทางการเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าธนาคารที่เป็นเหยื่อสามารถแจ้งให้ธนาคารอายัดบัญชีมิจฉาชีพได้อย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้เอง ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทลงโทษต่อธนาคาร เจ้าหน้าที่รัฐ และมิจฉาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องปรามและสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดีแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมความรวดเร็วในการระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วยการแก้ไขปัญหามิจฉาชีพดูดเงินออนไลน์จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ตั้งแต่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตำรวจ ไปจนถึงหน่วยงานรัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ที่สำคัญ คือ ธนาคารในฐานะแหล่งรับฝากและบริหารเงินของประชาชน จำเป็นจะต้องทำมากกว่านี้ ทั้งกระตือรือร้นในการป้องกัน มีระบบตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด ตลอดจนมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนและระงับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว


ถึงเวลาแล้วที่ธนาคารจะต้องยกระดับบทบาทและความรับผิดชอบของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินบนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของประชาชนต่ออุตสาหกรรมการเงินการธนาคารของไทยในระยะยาว


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง