TrueID

ลงทะเบียนเงินเยียวยา 5,000 บาท ม.33 ม.39 ม.40 ต้องให้สมาพันธ์อาชีพกลางคืน รับรองสิทธิอย่างไร เช็กที่นี่!

ลงทะเบียนเงินเยียวยา 5,000 บาท ม.33 ม.39 ม.40 ต้องให้สมาพันธ์อาชีพกลางคืน รับรองสิทธิอย่างไร เช็กที่นี่!
Ingonn
14 มกราคม 2565 ( 11:41 )
21.8K
1
ลงทะเบียนเงินเยียวยา 5,000 บาท ม.33 ม.39 ม.40 ต้องให้สมาพันธ์อาชีพกลางคืน รับรองสิทธิอย่างไร เช็กที่นี่!

ลงทะเบียนเงินเยียวยา 5,000 บาท ม.33 ม.39 ม.40 นักดนตรี-สถานบันเทิง-อาชีพกลางคืน ทางสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 ม.ค. 65 นี้ เท่านั้น และให้ทางสมาคมฯ รับรองภายในวันที่ 28 ม.ค.65 โดยเช็คสิทธิเงินเยียวยาได้ ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก "ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)" สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ รออัพเดทสถานะอีกครั้ง และจะได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 1 เดือน ไปจนถึง 31 มี.ค. 65

 

 

สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทย ระบุว่า จากประกาศคณะรัฐมนตรีที่มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ให้จ่ายเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากประกาศปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยคำสั่งจาก ศบค. ในโพสต์นี้เราจึงรวบรวมคำถาม และคำตอบมาให้

ผู้ที่ทำงานบันเทิงอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากประกาศปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ได้แก่ใครบ้าง? 

นักดนตรี นักร้อง แดนเซอร์ ดีเจ ศิลปินตลก ศิลปินลิเก ศิลปินพื้นบ้าน  ช่างเสียง ช่างแสง ช่างเวที ช่างภาพนิ่ง ช่างภาพวิดีโอ ช่างเครื่องดนตรี พนักงานขับรถ พ่อครัว แม่ครัว พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเชียร์ดื่ม พนักงานประชาสัมพันธ์ (พีอาร์) แคชเชียร์ พนักงานรับรถ พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ที่ทำงานในสถานบันเทิงต่างๆโดยตรง รวมถึงนักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน ฯลฯ ด้วย 
 


ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากประกาศปิดสถานบันเทิงของรัฐบาลจะขอการรับรองได้ที่ไหน? 

ผู้ขอรับเงินเยียวยาจะต้องได้ลงทะเบียนเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่แบบขอรับเงินเยียวยาคนบันเทิงอาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย https://forms.office.com/r/FHDXjs4RyY 

 


กรุณากรอกข้อมูลตามความจริงและตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการตรวจรับรองอาชีพบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีธนาคารของคุณและจะใช้ในการรับโอนเงินเยียวยา มิฉะนั้นอาจได้รับเงินเยียวยาล่าช้า เพื่อให้สมาคมวิชาชีพซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยตามรายการต่อไปนี้ 

 1. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2. สมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) 
 3. สมาคมลิเกประเทศไทย
 4. สมาคมผู้ประกอบอาชีพแสงเสียงภาพไทย 

 

สำหรับสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง ที่ท่านรับข่าวสารอยู่ ณ ขณะนี้เป็นเพียงตัวกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าว เนื่องจากสมาพันธ์ของเรายังไม่ได้ถูกจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย จึงไม่สามารถรองรับอาชีพให้ท่านได้ **
 


หลังจากลงทะเบียนแล้วจะทราบว่าได้รับการรับรองหรือไม่? อย่างไร? 

ทางสมาคมวิชาชีพจะไม่สามารถแจ้งผลการรับรอง-ตรวจสอบให้ผู้ลงทะเบียนทราบได้เพราะไม่มีกำลังคนและระบบที่จะรองรับได้ จึงจำเป็นที่ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับความจริง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและรับรอง ซึ่งจะทำให้ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนทำงานบันเทิงอาชีพอิสระที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราต่อไปในอนาคต โปรดทราบว่าการกรอกข้อมูลไม่ตรงกับความจริงมีความผิดทางกฏหมาย ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้วจะส่งต่อไปให้กับหน่วยงานผู้จ่ายเงินเยียวยา เพื่อตรวจความถูกต้องกับฐานข้อมูลของหน่วยงานเองก่อนทำการจ่ายเงินเยียวยาตามรอบ 

 

หน่วยงานผู้จ่ายเงินเยียวยาคือหน่วยงานใดบ้าง? 

มี 2 หน่วยงานคือ 

 1. สำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้จ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนตาม ม.33, ม.39 และ ม.40 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 65 ปี และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จึงมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามโครงการนี้ 

  • ผู้ประกันตนตาม ม.33 ต้องมีนายจ้างเป็นผู้ประกอบการประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 
  • ผู้ประกันตนตาม ม.39 และ ม. 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพตามรายการข้างต้นภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565 

   หมายเหตุ เมื่อสมัครประกันตนตาม ม.40 ที่ หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา, ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา และบิ๊กซี ทุกสาขา จะไม่สามารถแจ้งอาชีพได้ 

 2. กระทรวงวัฒนธรรมสำหรับผู้ลงทะเบียนซึ่งมีอายุเกิน 65 ปี คาดว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแทนสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

ทำไมประกาศปิดสถานบันเทิงของรัฐบาลจึงส่งผลกระทบถึงนักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน? 

รายได้ส่วนหนึ่งของนักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน มาจากค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นผู้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้เพราะมีการใช้เพลงในการประกอบกิจการให้กับองค์กรจัดเก็บที่เป็นตัวแทนของนักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน เมื่อสถานบันเทิงถูกปิด ทำให้การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ต้องหยุดชะงัก นักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน จึงได้รับผลกระทบด้วยเพราะรายได้ส่วนนี้ขาดหายไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสมาคมทั้ง 4 ได้ดังนี้

 1. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. สมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย)
 3. สมาคมลิเก ประเทศไทย
 4. TLAV - สมาคมผู้ประกอบอาชีพแสงเสียงภาพไทย

 

ทั้งนี้ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ทางสมาพันธ์ไม่มีนโนบายในการให้บุคคลเป็นผู้จัดการเรื่องการลงทะเบียน โดยมีการคิดค่าใช้จ่าย ขอให้ผู้ประกันตนทุกท่านโปรดระวังมิจฉาชีพที่หลอกเอาข้อมูลและทรัพย์สินของท่าน โดยทางสมาพันธ์ไม่สามารถรองรับความเสียหาย อันเกิดจากการถูกหลอกลวงได้

 

 

 

สิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ได้รับเงิน 5,000 บาท

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
 3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
 4. ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565
 5. คนที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมฯ เท่านั้น

 

เช็คสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 1. เข้าเว็บไซต์ คลิก >>> www.sso.go.th เลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง”
 2. เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
 3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสตามรูปที่กำหนด
 4. กดค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก เพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม , สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม