รีเซต

เช็คเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ม.33 โอน "เงินประกันสังคม" เข้าบัญชี เดือนธันวาคม วันไหนบ้าง

เช็คเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ม.33 โอน "เงินประกันสังคม" เข้าบัญชี เดือนธันวาคม วันไหนบ้าง
Ingonn
27 ธันวาคม 2564 ( 11:00 )
331.2K
2
เช็คเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ม.33 โอน "เงินประกันสังคม" เข้าบัญชี เดือนธันวาคม วันไหนบ้าง

เช็คสิทธิ ม.40 ม.39 ม.40 "เงินเยียวยาประกันสังคม" โอนเข้าบัญชี 5,000-10,000 บาท เดือนธันวาคม โดยสำนักงานประกันสังคม จะเริ่มโอนเงินเยียวยารอบเก็บตก ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการ-แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน 9 ประเภทกิจการ โดยเข้าไปตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หากผู้ประกันตนไม่ได้รับสิทธิ หรือขึ้นสถานะสีแดง ให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ให้พร้อมและเช็คสิทธิเงินเยียวยาอีกครั้ง ซึ่งทางประกันสังคมจะโอนให้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

 

จังหวัดที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 

แยกเป็น 3 กลุ่มตามการประกาศล็อคดาวน์ ดังนี้

10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

16 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

 

9 ประเภทกิจการที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 

1.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

 • โรงแรม
 • รีสอร์ท
 • เกสต์เฮ้าส์
 • ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
 • การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
 • การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด
 • การบริการด้านการจัดเลี้ยง
 • การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

2.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

 • การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด
 • การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง/จักรยานยนต์รับจ้าง
 • การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน
 • การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน

3.การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมรถยนต์

 • ห้างสรรพสินค้า
 • ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • การขายปลีกสินค้าทั่วไป

4.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

 • ธุรกิจจัดนำเที่ยว
 • กิจกรรมของมัคคุเทศก์
 • กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย
 • การบริการทำความสะอาด
 • การจัดการประชุมและจัดแสดงสินค้า (Event)

5.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

 • กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน
 • การตรวจสอบบัญชี
 • การให้คำปรึกษาด้านภาษี

6.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

 • กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 • กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
 • กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์

7.การก่อสร้าง

 • การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
 • การก่อสร้างถนน
 • สะพานและอุโมงค์
 • การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

8.กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

 • กิจกรรมสปา
 • กิจกรรมการแต่งผม
 • กิจกรรมการดูแลความงาม
 • แต่งเล็บมือและเล็บเท้า
 • กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

9.ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

 • การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย
 • กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา
 • กิจกรรมด้านสวนสนุก และธีมปาร์ค
 • กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ

 

"ม.33 ม.39 ม.40 ไม่ได้รับเงินเยียวยา" ต้องทำอย่างไร

 • หากได้รับสิทธิเงินเยียวยา ให้เช็กว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลักถูกต้องหรือไม่เพราะเลขบัตรประชาชนสามารถผูกพร้อมเพย์ได้อันเดียว
 • ตรวจสอบว่ามีการเดินบัญชีรับเงินหรือไม่ หากไม่มีการเดินบัญชีให้ไปติดต่อที่ธนาคาร
 • หากพบว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนไว้ ปิดไปแล้ว หรือไม่มีการเคลื่อนไหว ให้รีบติดต่อธนาคารและดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนทันที

 

"ไม่ได้รับเงินเยียวยา" โอนเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ม.33 รอบ 2 เมื่อไหร่

 • มาตรา 39 และมาตรา 40 โอนทุกวันพฤหัสบดี เดือนธันวาคม ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 10,000 บาท
 • มาตรา 33 โอนทุกวันศุกร์ เดือนธันวาคม ได้รับเยียวยาจำนวน 5,000 บาท

โดยจะโอนให้ทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้รับเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

เช็คเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ม.33 โอนเงิน เดือนธันวาคม

สัปดาห์ที่ 1

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 39 และมาตรา 40
 • วันศุกร์ที่ 3 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 33

สัปดาห์ที่ 2

 • วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 39 และมาตรา 40
 • วันศุกร์ที่ 10  ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 33

สัปดาห์ที่ 3

 • วันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 39 และมาตรา 40
 • วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 33

สัปดาห์ที่ 4

 • วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 39 และมาตรา 40
 • วันศุกร์ที่ 24 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 33

สัปดาห์ที่ 5

 • วันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 39 และมาตรา 40
 • วันศุกร์ที่ 31 ธ.ค.64 โอนรอบเก็บตก มาตรา 33

 

วิธีการตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยา

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
ขั้นตอนที่ 2 คลิกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33 39 40)
ขั้นตอนที่ 3 กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
ขั้นตอนที่ 4 กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
ขั้นตอนที่ 5  คลิก “ค้นหา”

 

เช็คสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 รับเงินเยียวยา 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง