รีเซต

เชียงใหม่ติดเชื้อสถานที่ทำงานเพิ่ม หลังเจอ 3 คลัสเตอร์ใหม่ ป่วยดับ 2 ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

เชียงใหม่ติดเชื้อสถานที่ทำงานเพิ่ม หลังเจอ 3 คลัสเตอร์ใหม่ ป่วยดับ 2 ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
มติชน
12 ธันวาคม 2564 ( 20:04 )
50
เชียงใหม่ติดเชื้อสถานที่ทำงานเพิ่ม หลังเจอ 3 คลัสเตอร์ใหม่ ป่วยดับ 2 ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อลดลงอยู่ที่ 85 ราย ซึ่งต่ำกว่า 100 เป็นวันที่ 4 โดยเกือบทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ใหม่ และคลัสเตอร์ที่ยังคงมีการระบาดอยู่ ได้แก่ คลัสเตอร์บริษัทโปรอินดัสเทรียลจำกัด อ.สารภี 13 ราย, คลัสเตอร์บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด สาขา 1 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย 4 ราย, คลัสเตอร์ร้านดวงทวียนต์ ไชยปราการ 1 ราย, คลัสเตอร์ใหม่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ 2 ราย, คลัสเตอร์ใหม่บริษัท ISUZU สาขาถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต 1 ราย และคลัสเตอร์ใหม่ ร้าน DTAC ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต พลาซ่า 1 ราย ทีมควบคุมโรคในทุกพื้นที่ได้ลงทำการควบคุมโรค ตรวจคัดกรองเชิงรุกแยกกลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงต่ำ ฆ่าเชื้อในพื้นที่ และสอบสวนโรคแล้ว

นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 3 ราย, คลัสเตอร์ห้างบิ๊กซีเชียงใหม่ สาขาดอนจั่น 2 ราย และคลัสเตอร์หมู่ 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม 1 ราย ขณะที่การติดเชื้อในครอบครัวพบลดลงมาก เพียง 2 ราย จากครอบครัวหมู่ 6 ต.ขุนคง อ.หางดง

ด้านปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ พบว่าการสัมผัสในครอบครัวยังมีแนวโน้มที่สูง และการสัมผัสในสถานที่ทำงาน เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากคลัสเตอร์ส่วนใหญ่ที่พบในขณะนี้เป็นสถานที่ทำงานเกือบทั้งหมด ส่วนการสัมผัสในชุมชน และการสัมผัสจากสถานที่ระบาดในต่างจังหวัด มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน

สำหรับผู้เสียชีวิต 2 ราย วันนี้ ทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน จึงทำให้มีอาการหนัก และเสียชีวิตในเวลาที่รวดเร็ว ดังนั้นกลุ่มเสี่ยงสูงทุกคนต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเร็ว เพื่อลดอาการรุนแรงของโรค จนทำให้เสียชีวิตได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง