รีเซต

วันนี้วันอะไร 21 พฤศจิกายน ตรงกับ “วันสวัสดีโลก”

วันนี้วันอะไร 21 พฤศจิกายน ตรงกับ “วันสวัสดีโลก”
TNN ช่อง16
20 พฤศจิกายน 2565 ( 19:47 )
310
วันนี้วันอะไร 21 พฤศจิกายน ตรงกับ “วันสวัสดีโลก”


วันสวัสดีโลก หรือ World Hello Day ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 21 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ จะรณรงค์ให้ผู้คนกล่าวสวัสดีต่อผู้ที่พบเจอทั้งคนคุ้นเคยและคนแปลกหน้า ให้ได้จำนวน 10 คนขึ้นไป

และการทำกิจกรรมเช่นนี้ มีจุดประสงค์คือ เพื่อเป็นการส่งสารไปยังผู้นำของแต่ละประเทศทั่วโลกว่า ให้ใช้การพูดคุย ติดต่อสื่อสารกัน มากกว่าใช้กำลังในการแก้ปัญหา 

โดยกิจกรรมดังกล่าว เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1973 โดยไบรอันและมิเชล แมคคอร์แม็ก เพื่อตอบสนองต่อสงครามยมคิปปูร์ (YomKippur War) และนับตั้งแต่นั้นมา วันสวัสดีโลก ก็ได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน และแพร่หลายไปยังประชากรกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

ที่มาข้อมูล : www.daysoftheyear.com , Wikipedia

ที่มาภาพ : Freepik/benzoixข่าวที่เกี่ยวข้อง