รีเซต

ZIGA ขายบ.ย่อย วิสเดน กรุ๊ป ทำธุรกิจ FinTech ไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่าย

ZIGA ขายบ.ย่อย วิสเดน กรุ๊ป ทำธุรกิจ FinTech ไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่าย
ทันหุ้น
7 ธันวาคม 2566 ( 17:46 )
60
ZIGA ขายบ.ย่อย วิสเดน กรุ๊ป ทำธุรกิจ FinTech ไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่าย

#ZIGA #ทันหุ้น-บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ ZIGA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริหารได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการขายหุ้นบริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด หรือ WISDEN ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ประกอบธุรกิจการลงทุนธุรกิจให้บริการทางการเงินที่นำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Financial Technology หรือ FinTech) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 69.99% โดยเป็นการขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน WISDEN ให้แก่นายจิรทีปต์ ทองเจริญชัย ในราคารวมทั้งสิ้น 6,999 บาท ซึ่งในวันนี้(7 ธ.ค.66) มีการลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 

การขายหุ้น WISDEN ดังกล่าว เนื่องจาก WISDEN มีผลประกอบการขาดทุนสะสม หากบริษัทขายหุ้นดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการและภาวะขาดทุนสะสมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย ส่วนเงินที่ได้จากการขายก็จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท 

 

คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า ทางบริษัทไม่มีความชำราญในด้านการประกอบธุรกิจ กิจการด้านการออกเหรียญ Digital Token ซงึ่ ทางบริษัท มีความชำนาญเพียงพอการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์เท่านั้น การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบัน WISDEN ไม่ได้ประกอบกิจการ และประสบการขาดทุน อาจส่งผลให้การลงทุนไม่คุ้มค่าในระยะยาว เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการที่แยกออกไป ซึ่งจะกระทบต่อผลตอบแทนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังได้ จึงมองว่าการทำรายการนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง