รีเซต

เศรษฐกิจทรุด!!! หอการค้าผลักดันเปิดด่าน ชร.

เศรษฐกิจทรุด!!! หอการค้าผลักดันเปิดด่าน ชร.
77ข่าวเด็ด
25 กรกฎาคม 2563 ( 05:32 )
175
เศรษฐกิจทรุด!!! หอการค้าผลักดันเปิดด่าน ชร.

เชียงราย-รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย เผยมีการเร่งผลักดันการเปิดด่านพรมแดนไทย-เมียนมา ต่อ คณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและค้าข้ามแดน เพื่อเสนอรัฐบาล ซึ่งรอความชัดเจนในเดือน ส.ค.63 แต่ อยากให้เปิดถนนคนเดินหน้าด่าน อ.แม่สาย แห่งที่ 1 เพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวและพักที่ อ.แม่สาย บรรเทาความเดือดร้อนช่วงเร่งด่วนไปก่อน

 

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 ก.ค.63 นี้ ได้มีการ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอำเภอแม่สาย (กรอ.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นาย อดิเรก ไลไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สาย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 75 คน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอำเภอแม่สาย กรอ.อำเภอแม่สาย โดยมีประเด็นหารือ เช่น รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของ โรคไวรัส โคโรนา 2019 หรือ covid-19,รายงานสถานการณ์การค้าชายแดนอำเภอแม่สาย,รายงานสถิติการข้ามพรมแดนอำเภอแม่สาย,รายงานสถิติการจัดเก็บภาษีประจําปี 2563,สถานการณ์การค้าการลงทุนในพื้นที่อำเภอแม่สาย,การจัดให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุตำบลเวียงพางคำ

 

 

น.ส.ผกาศมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย และประธานหอการค้า อ.แม่สาย เปิดเผยว่า ในเรื่องการจะเร่งผลักดันการเปิดด่านพรมแดนไทย-เมียนมา และ ไทย-สปป.ลาว ยังมีการหารือกัน ซึ่งในส่วนของหอการค้า ตนให้ความสำคัญกับการเปิดด่าน เพราะ หลังจาก จ.เชียงราย ปิดด่านถาวรมาตั้งแต่ปลายเดือน มีนาคม 63 จากสถานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มูลค่าการค้าชายแดนหายไปจำนวนมาก ถึงแม้มีการค้าข้ามแดนของสินค้า ที่ด่านแม่สาย 2 แต่การค้าพรมแดนที่เกี่ยวกับบุคคล การจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท ในฝั่งไทย หายไปเกือบหมด รายได้ประชาชนไม่มี ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีของภาครัฐหดหายไปด้วย

 

 

ถือว่าการค้าพรมแดนมีมูลค่ามาก ตัวเลขผู้เดินทางข้ามด่านพรมแดน ไปมาโดยเฉพาะ อ.แม่สาย เดือน ม.ค.-ก.พ.63 เดือนละกว่า 600,000-800,000 คน หายไปหมดในห้วงปิดด่าน หากประเมินว่ามีการเข้ามาใช้จ่ายกันคนละ 1,000 บาท ก็จะเท่ากับเงินสะพัดจากการจับจ่าย ราว 800 ล้านบาท ต่อเดือนทีเดียว ก่อนหน้าในช่วงเช้าวันเดียวกัน ดังนั้น ในการประชุม (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) คณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ครั้งที่ 6 วาระปี 2562-2563 ซึ่งมี นายนิยม ไวยรัชพานิช เป็นประธาน ตนได้มีการพูดคุยและเสนออยากให้เปิดด่านพรมแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สาย จ.เชียงราย แห่งที่ 1 พร้อมกับ ด่าน อ.แม่สอด จ.ตาก และ ด่าน จ.ระนอง ซึ่งหากเปิดได้จะขอให้มีการทำวีซ่า Visa on Arrival (VOA) ที่เหลือก็จะผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนตามมาทุกจุด ซึ่งด่านถาวรและจุดผ่อนปรนของไทยกับเพื่อนบ้าน มี 91 จุด ซึ่งเบื้องต้น นายนิยม ไวยรัชพานิช ก็มีความเห็นด้วยและจะหาแนวทางเสนอต่อรัฐบาล ในเดือนสิงหาคม 63 นี้ ต่อไป แต่จะเกิดได้หรือไม่อย่างไรนั้น ยังไม่ทราบชัดต้องให้รัฐบาล ตัดสินใจ

 

 

แต่ที่น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ดีสำหรับด่าน อ.แม่สาย ขณะนี้ตนเห็นว่า ถนนหน้าด่านแม่สาย แห่งที่ 1 ที่ด่านกับสหภาพเมียนมา ปิด และไม่ค่อยมีรถแล่น อดีตมีถนนคนเดินสัปดาห์ละครั้ง แต่ได้เลิกไปหมดหลังมีสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 น่าจะกลับมาเปิดถนนคนเดินอีก จะทำให้เป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว อ.แม่สาย มีแหล่งเดินท่องเที่ยวช่วงเย็นถึงค่ำ ที่หน้าด่าน และย่านการค้าชายแดน ถนนสายลมจอย ดอยเวา ร้านค้า โรงแรมหน้าด่าน ก็จะได้ประโยชน์กันหมด เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไปก่อน เพราะเช่นวันหยุดยาวขณะนี้ ก็ไม่มีจุดดึงดูดชัดเจนให้นักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวไม่น้อยมาเที่ยว อ.แม่สาย ช่วงกลางวัน แต่ไม่มาพักใน อ.แม่สาย หากเปิดถนนคนเดินหน้าด่านได้ก็จะดีมาก ถ้าด่านเปิดวันไหนก็ยกเลิกโครงการถนนคนเดินนี้ไป โดยทราบว่าถนนอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางเชียงราย จึงเสนอที่ประชุม กรอ.ขอหาแนวทางพิจารณาเปิดถนนคนเดินแม่สาย ด้วย ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง