ยะลาพร้อมเปิดด่านรับประชาชนเดินทางจากมาเลย์เข้าไทย 18 เม.ย.นี้

ยะลาพร้อมเปิดด่านรับประชาชนเดินทางจากมาเลย์เข้าไทย 18 เม.ย.นี้
มติชน
15 เมษายน 2563 ( 21:32 )
41
ยะลาพร้อมเปิดด่านรับประชาชนเดินทางจากมาเลย์เข้าไทย 18 เม.ย.นี้
จังหวัดยะลา เตรียมพร้อมเปิดด่านรับประชาชนเดินทางเข้าจากประเทศมาเลเซีย 18 เมษายน 2563

วันนี้ 15 เมษายน 2563 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ได้ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดยะลา ณ ห้องศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา เพื่อประเมินสถานการณ์ และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำหรับในการประชุม มีการเตรียมพร้อมด้านสถานที่เฝ้าสังเกตอาการ เพื่อรองรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่ ซึ่งการเปิดด่าน 18 เมษายนนี้ ประชาชนที่เดินทางจากประเทศมาเลเซียมายังจังหวัดยะลา จะต้องมีหนังสือรับรอง มีการลงทะเบียนว่าจะมายังด่านไหน เมื่อเข้ามาตามช่องทางแล้ว จังหวัดต้นทาง จะมีดำเนินการคัดกรอง จัดรถขนส่งผู้ที่เดินทางเข้ามา ส่งไปยังจังหวัดภูมิลำเนา เพื่อเข้าศูนย์สังเกตอาการ ส่วนผู้ที่เดินทางตามช่องทางธรรมชาติ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ถ้าใครเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ก็ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินคดีตามกฎหมาย เมื่อดำเนินดีเสร็จแล้วให้แจ้งนายอำเภอ หรือสาธารณสุขอำเภอ มารับตัวไปสถานที่เฝ้าสังเกตอาการ ตามพื้นที่ภูมิลำเนาของแต่ละคน ต่อไป

นอกจากนี้ นายอับดุลอาซิ กาแบ ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขายะลา มอบเงินสนับสนุน จำนวน 23,000 บาท เพื่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง