รีเซต

วุฒิสภา ถวายเกียรติบัตรแด่พระอาจารย์พบโชค ติสสว์โส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ผู้นำต้นแบบด้านความเมตตา

วุฒิสภา ถวายเกียรติบัตรแด่พระอาจารย์พบโชค ติสสว์โส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ผู้นำต้นแบบด้านความเมตตา
TNN ช่อง16
17 สิงหาคม 2566 ( 16:28 )
86
วุฒิสภา ถวายเกียรติบัตรแด่พระอาจารย์พบโชค ติสสว์โส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ผู้นำต้นแบบด้านความเมตตา

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมถวายเกียรติบัตร แด่พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พระที่เป็นผู้นำต้นแบบที่มีความเมตตาสูงยิ่ง ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้าน และผู้คนที่กำลังมีความทุกข์ ด้วยหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนา และการพัฒนาวัดจนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การช่วยเหลือชุมชน การสร้างโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ เป็นการพัฒนาชุมชนและสังคมให้พ้นจากความทุกข์ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน


พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง กล่าวว่า ขอบใจคณะวุฒิสภาที่มาให้กำลังใจในการทำดีเพื่อสังคมโดยการมอบเกียรติบัตร และขอยืนยันว่าจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการช่วยเหลือทุกๆคน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง