อาชีวะเปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

อาชีวะเปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
77ข่าวเด็ด
8 สิงหาคม 2563 ( 17:58 )
89
อาชีวะเปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

สถานศึกษาสังกัดสังกัดอาชีะศึกษาในลพบุรีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ โดยให้บริการประชาชนลดรายจ่ายให้ประชาชนสู้ โควิด-19

 


วันที่ 8 ส.ค. 63 นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในการเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ณ อาคารอเนกประสงค์วัดหัวช้าง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ต้องการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจที่สามารถนำไปสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้

 


นอกจากนี้กลุ่มอาชีวะศึกษา ยังได้อำนวยความสะดวก ซ่อมสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ด้านการเกษตร บริการตัดผม ทำผม และซ่อมรถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชนที่มาร่วมในโครงการฟรี โดยที่ผ่านมาก็ได้มีการให้บริการแก่ประชาชนซ่อม สร้าง ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ทั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 นอกจากนี้ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังได้เดินทางไปเปิดโครงการดังกล่าวที่อาคารอเนกประสงค์ภายในวัดโคกสำพาน ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี สำหรับโครงการดังกล่าวจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจุดละ 6 วัน ที่มีการสร้างอาชีพ ตามที่ชุมชนต้องการหมุนเวียนกันไป


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง