รีเซต

สงขลา ประกาศปิดเมืองแล้ว สกัดโควิด ห้ามคนเข้า-ออก ฝ่าฝืนคำสั่งโทษหนัก

สงขลา ประกาศปิดเมืองแล้ว สกัดโควิด ห้ามคนเข้า-ออก ฝ่าฝืนคำสั่งโทษหนัก
ข่าวสด
5 เมษายน 2563 ( 07:28 )
2.2K
1
สงขลา ประกาศปิดเมืองแล้ว สกัดโควิด ห้ามคนเข้า-ออก ฝ่าฝืนคำสั่งโทษหนัก

สงขลา ประกาศปิดเมืองแล้ว ห้ามคนเข้า-ออก

เกินต้าน สงขลาประกาศปิดเมืองแล้ว ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ป้องกันโควิด-19 ใครฝ่าฝืนมีโทษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ออกคำสั่งลงวันที่ 4 เม.ย.2563

สงขลา ประกาศปิดเมือง

เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยอาศัยอำนาจในม.35 พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ประกอบข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉ.1) และข้อกำหนดออกตาม ม.9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.สงขลา จึงมีคำสั่ง ที่มีผลบังคับ วันที่ 6 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 ที่ปรากฏตามเอกสารคำสั่ง ลงวันที่ 4 เม.ย.2563

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง