รีเซต

“ครม.รักษาการ” ห้ามทำอะไร? ราชกิจจาฯ ออกประกาศเงื่อนไขล่าสุด เช็กที่นี่

“ครม.รักษาการ” ห้ามทำอะไร? ราชกิจจาฯ ออกประกาศเงื่อนไขล่าสุด เช็กที่นี่
TNN ช่อง16
17 สิงหาคม 2565 ( 14:18 )
93
“ครม.รักษาการ” ห้ามทำอะไร? ราชกิจจาฯ ออกประกาศเงื่อนไขล่าสุด เช็กที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ.2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 16 ส.ค.2565 เป็นต้นมา“ครม.รักษาการ” ห้ามทำอะไร ??


ระเบียบดังกล่าว เป็นการกำหนดเงื่อนไข การทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรักษาการ ระหว่าง ที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและโอกาสทัดเทียมในการเลือกตั้ง สาระสำคัญมี 6 ข้อ เป็นการกำหนดเงื่อนไขไม่ให้คณะรัฐมนตรีระหว่างรักษาการใช้ทรัพยากรของรัฐ หรือบุคลากรของรัฐ ที่มีผลต่อการเลือกตั้ง


อาทิ  


1. ห้ามจัดประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่ 

2. ห้ามใช้งบประมาณของรัฐ ในการจัดประชุม อบรม บุคลากรของรัฐหรือเอกชน

3. ห้ามสั่งการหรือมอบหมายให้มีการอนุมัติ เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐ 

4. ห้ามสั่งการหรือมอบหมายให้มีการแจกจ่าย จัดสรรทรัพยากรของรัฐ โดยไม่มีเหตุอันควร

5. ห้ามใช้พัสดุหรือเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานของรัฐ

6. ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐ เช่น คลื่นความถี่ อุปกรณ์ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม

7. ห้ามใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ กรณีระเบียบไม่ได้กำหนดไว้หรือมีเหตุจำเป็น กกต.อาจกำหนดข้อยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบได้
ภาพ รัฐบาลไทย 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง