รีเซต

'กรมส่งเสริมสหกรณ์'​ ประกาศคุมดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 4%ต่อปี

'กรมส่งเสริมสหกรณ์'​ ประกาศคุมดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 4%ต่อปี
มติชน
5 พฤษภาคม 2564 ( 00:20 )
67
'กรมส่งเสริมสหกรณ์'​ ประกาศคุมดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 4%ต่อปี

‘กรมส่งเสริมสหกรณ์’​ ประกาศคุมดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 4%ต่อปี หวังลดต้นทุนการเงินสหกรณ์

 

 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทให้ไม่เกิน 4% ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีการรับฝากเงินประเภทประจำที่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยแน่นอนแล้วให้สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดสำหรับบัญชีที่ได้เปิดไว้ก่อนมีประกาศฉบับนี้

 

 

ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 4% ต่อปี นั้น ส่งผลให้สามารถลดต้นทุน ทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นอกภาคเกษตรบางแห่งที่กำหนดไว้สูงถึง 5-7% ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยลดรายจ่ายของสมาชิกลงได้

นายวิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า อีกทั้งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 4% ต่อปี ไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับ เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่น อาทิ ธนาคารพาณิชย์ที่ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยไม่ถึง 50 สตางค์ เป็นต้น

 

 

นอกจากนี้ ในอดีตเคยมีการออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ในเรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยมาก่อนเช่นกัน อาทิ ในปี 2543 กำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 7% และปี 2560 สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ไม่เกิน 4.5%  ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง