กางปฏิทินรับเงิน 'เราชนะ'

กางปฏิทินรับเงิน 'เราชนะ'
มติชน
21 มกราคม 2564 ( 11:04 )
52
กางปฏิทินรับเงิน 'เราชนะ'

วันที่ 21 มกราคม 2564 เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความระบุว่า เปิดไทม์ไลน์รับเงิน โครงการเราชนะ เยียวยาโควิด

โครงการเราชนะ เยียวยาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท/เดือน
เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม
1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.ผู้ที่มีฐานข้อมูลในแอพพลิเคชันเป๋าตัง
3.ผู้ที่ยังไม่มีฐานข้อมูล

รูปแบบการจ่ายเงิน จะทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์
และไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้
เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อย

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จะได้รับเงินเดือนละ 2,700 – 2,800 บาท
เพราะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้ว
โดยจะได้รับเงินทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์
เริ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะครบวงเงิน

กลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชันเป๋าตัง (ที่ใช้คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน)
ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว จะได้รับเงินผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง
สัปดาห์ละ 1,000 บาท จ่ายทุกวันพฤหัสบดี
เริ่ม 18 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะครบวงเงิน

กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการฯ และไม่เคยใช้แอพพลิเคชันเป๋าตัง
ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com
ตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564
จะได้รับเงินผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง
สัปดาห์ละ 1,000 บาท จ่ายทุกวันพฤหัสบดี
เริ่ม 18 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะครบวงเงิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง