รีเซต

ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นปฏิวัติธุรกิจ-ลดต้นทุน

ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นปฏิวัติธุรกิจ-ลดต้นทุน
TNN ช่อง16
3 พฤษภาคม 2565 ( 19:20 )
135
ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นปฏิวัติธุรกิจ-ลดต้นทุน

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือETDA เปิดเผยว่า การยกระดับการทำงานและการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้พร้อมกับการแข่งขันในโลกยุคใหม่ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ ETDA เร่งดำเนินการและทำงานเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการจัดโครงการ ETDA Launchpad ที่จะมุ่งถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มผู้ประกอบการ e-Commerce, SMEs, พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆ ได้มีทักษะ How to และ e-Tool ไปช่วยต่อยอดยกระดับธุรกิจ 


นอกจากนี้ได้พัฒนานวัตกรรมของ Service Provider หรือ ผู้ให้บริการภาคเอกชนได้มีพื้นที่ในการ Showcase สร้างระบบนิเวศน์ของการจับคู่ทางธุรกิจเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต พร้อมๆ กับการเสริมความรู้ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผ่านหลักสูตรสถาบัน ADTE ที่พัฒนาหลักสูตรดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับคนไทย ชุด  ADVANCE YOUR DIGITAL WORKFORCE ก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจ ในยุคดิจิทัล ที่คุณออกแบบได้ 


ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญจาก ETDA ที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยที่ผ่านมาได้เปิดอบรมไปแล้ว 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Electronic Signature และที่เพิ่งจบไปคือหลักสูตร Digital ID 


โดยทั้ง 2 หลักสูตรนี้ ได้รับการตอบรับจากบุคลากร พนักงาน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริหาร ผู้ประกอบการ  SMEs สมัครเรียนเต็มทุกที่นั่ง โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจากสถาบัน ADTE ไม่เพียงได้รับความรู้ที่เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานในหัวข้อตามหลักสูตรนั้นๆ เท่านั้น แต่ยังจะได้เข้าใจในมุมของกฎหมาย มาตรฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง จากผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมผลักดันโดยตรงและที่สำคัญยังจะได้กระบวนการ กลยุทธ์ในการนำไปใช้งานและการเลือกเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะเข้ามาช่วยยกระดับการทำงานและการทำธุรกิจให้พร้อมกับโลกอนาคตด้วย


ทั้งนี้ เพื่อให้คนไทยเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ADTE จึงต่อยอดสู่หลักสูตร Digital Transformation เพื่อสร้างองค์กรและคุณให้แตกต่างด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่อัดแน่นด้วย Digital Knowledge และ Digital Process จากผู้เชี่ยวชาญ  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Electronic Document Transformation สู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น e-Office เต็มตัวโดยเปิดอบรม 10 – 12 พ.ค.นี้ 


ที่มาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

ภาพประกอบ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง