รีเซต

ย้อนทามไลน์ JKN จากเริ่มต้น สู่คอนเทนต์คอมเมิร์ส-อนาคต

ย้อนทามไลน์ JKN จากเริ่มต้น สู่คอนเทนต์คอมเมิร์ส-อนาคต
ทันหุ้น
27 กุมภาพันธ์ 2567 ( 16:39 )
36
ย้อนทามไลน์ JKN จากเริ่มต้น สู่คอนเทนต์คอมเมิร์ส-อนาคต

#ทันหุ้น - "JKN ได้ทำสัญญาเข้าซื้อกิจการทั้งหมดขององค์การนางงามจักรวาล ซึ่งประกอบด้วย JKN Universe, LLC. (เดิมชื่อ IMG Universe, LLC.), JKN Universe FranchCo, LLC. (เดิมชื่อ IMG Universe FranchCo, LLC.), Miss USA BR Productions, LLC., MUO Productions, LLC. และ Miss USA Productions OH, LLC. จากกลุ่มเอนเดฟเวอร์ของสหรัฐ ซึ่งถือหุ้นในทางอ้อมผ่านไอเอ็มจี มูลค่ารวมของกิจการดังกล่าวไม่เกิน 800,000,000 บาท"

 

ย้อนทามไลน์ JKN จากอดีต “นักค้าคอนเทนต์”ก้าวสู่ “คอนเทนต์ตอมเมิร์ส”และขยายฐานต่อไปกับการเป็นเจ้าของเวที “นางงามจักรวาล”และความท้าทายหลังจากนี้

 

เปิดบ้าน jkn

 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เดิมชื่อ "บริษัท เอสทีจีซีพี จำกัด" ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดย แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา ถนนบรมราชชนนี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เริ่มแรกบริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ อาทิ ดีวีดีชุดเสื้อยิ้มให้พ่อ, น้ำดื่มตราภัทรพัฒน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าภายใต้สิทธิของ “บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด” ซึ่งเดิมชื่อ “บริษัท เอสทีวีดีโอ จำกัด”, “บริษัท เอสที แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด” และ “บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด

 

กระทั่งต่อมาได้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง จำกัด" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งในปีนั้นเองได้มีการเปิดประมูลใบอนุญาต (ไลน์เซ่น) ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาส จึงได้ดำเนินการรับซื้อลิขสิทธิ์เนื้อหาของ "เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค" ในช่วงมีนาคม 2557 รวมทั้งในวันมี่ 30 พฤษภาคม 2557 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด"

 

ระดมทุน

อย่างไรก็ดี ในอีก 2 ปีต่อมาหรือช่วงราววันที่ 15 มิถุนายน 2559 ทางผู้ถือหุ้นมีมติแปรสภาพเจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย เป็นบริษัทมหาชนจำกัดในชื่อ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) เพื่อระดมทุนสาธารณะโดยการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) รองรับการเติบโตในระยะยาว และเริ่มซื้อขายใน maiตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 

ขณะที่ต่อมาหรือปี 2561 ทาง "เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย" ได้เริ่มออกอากาศรายการโทรทัศน์ของซีเอ็นบีซี ในนาม เจเคเอ็นซีเอ็นบีซี เป็นครั้งแรก หลังจากได้รับลิขสิทธิ์จากเอ็นบีซียูนิเวอร์แซลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่าน และได้เริ่มทำรายการข่าวภาคภาษาไทยในช่วงกลางปี 2562 ต่อเนื่อง

 

จากนั้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัท ได้ย้ายเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากเดิมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) เพื่อรองรับการเติบโตระยะยาใและยังเป็นเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาลงทุนในหุ้น JKN

 

เติบโต

ไม่เพียงเท่านั้นทาง JKN เข้าซื้อหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสต์ จำกัด ผู้รับใบอนุญาตของช่องนิว 18 รวมถึงอาคารสำนักงานของช่องและอุปกรณ์การออกอากาศทั้งหมดจากกลุ่มผู้บริหารของเดลินิวส์ คิดเป็นมูลค่า 1.06 พันล้านบาท ส่งผลให้ "ดีเอ็น บรอดคาสต์" กลายเป็นบริษัทย่อยของ JKN

 

พรัอมกันนี้ยังได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทผู้รับใบอนุญาต และจะมีการเปลี่ยนชื่อสถานีเป็น “เจเคเอ็น 18” โดยไม่มีการปลดพนักงานเดิมออก และในวันที่ 19 เมษายน เจเคเอ็นได้ประกาศแผนการตลาดของตนในรูปแบบใหม่เป็น “Content Commerce Company” อีกทั้งยังดึงเนื้อหาที่ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคมาต่อยอดสู่ธุรกิจพาณิชย์ และใช้ช่องเจเคเอ็น 18 เป็นช่องทางสนับสนุนเพิ่มเติม

 

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ทาง JKN ได้ทำสัญญาเข้าซื้อกิจการทั้งหมดขององค์การนางงามจักรวาล ซึ่งประกอบด้วย JKN Universe, LLC. (เดิมชื่อ IMG Universe, LLC.), JKN Universe FranchCo, LLC. (เดิมชื่อ IMG Universe FranchCo, LLC.), Miss USA BR Productions, LLC., MUO Productions, LLC. และ Miss USA Productions OH, LLC. จากกลุ่มเอนเดฟเวอร์ของสหรัฐ ซึ่งถือหุ้นในทางอ้อมผ่านไอเอ็มจี มูลค่ารวมของกิจการดังกล่าวไม่เกิน 800,000,000 บาท โดยเจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป ถือหุ้นผ่านทางเจเคเอ็น เมตาเวิร์ส ไอเอ็นซี (JKN Metaverse, Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เจเคเอ็นจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ในสหรัฐ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของเจเคเอ็นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ทั้งนี้ กระบวนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 25 ตุลาคม และได้รับโอนหุ้นทั้งหมดมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ทำให้เจเคเอ็นกลายเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด นางงามจักรวาล, มิสยูเอสเอ และมิสทีนยูเอสเอ มาจนถึงปัจจุบัน

 

ฟื้นฟู

ขณะที่ล่าสุดทาง JKN ระบุใตามที่บริษัทได้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยเสนอให้บริษัท เป็นผู้ทําแผน และศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งรับคําร้องขอฟื้นฟูกิจการ และกําหนดวันไต่สวนคําร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 มกราคม 2567

 

ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาคําร้องขอเลื่อนคดี ของบริษัท เนื่องจากพยานปากนายกฤติพัฒน์ ศรีเทพเอี่ยม ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายของบริษัท ซึ่งต้องรับผิดชอบเบิกความเกี่ยวกับทุกประเด็นตามคําร้องขอฟื้นฟูกิจการป่วยไม่สามารถเดินทางมาเบิกความต่อศาลได้ สําเนาคําร้องให้คู่ความทุกฝ่ายแล้ว ไม่มีเจ้าหนี้รายใดคัดค้าน

 

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานของผู้ร้องขอเจ็บป่วยไม่สามารถมาศาลได้ โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงถือได้ว่ากรณีมีเหตุสุดวิสัย จึงอนุญาตให้เลื่อนไปนัดไต่สวนคําร้องในวันที่ 5, 6 และ 7 มีนาคม 2567 กําชับให้ทนายผู้ร้องขอเตรียมพยานทุกปากมาพร้อมไต่สวนในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ส่วนพยานฝ่ายผู้คัดค้านให้เตรียมมาให้พร้อมไต่สวนในวันที่ 6 มีนาคม 2567 และกําชับคู่ความว่าศาลจะไม่อนุญาตเลื่อนคดีอีกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง