รีเซต

ปชช.เทคะแนน "ทีมแพทย์สู้โควิด" เป็นบุคคลน่ายกย่องแห่งปี63

ปชช.เทคะแนน "ทีมแพทย์สู้โควิด" เป็นบุคคลน่ายกย่องแห่งปี63
TNN ช่อง16
26 ธันวาคม 2563 ( 09:57 )
66
ปชช.เทคะแนน "ทีมแพทย์สู้โควิด" เป็นบุคคลน่ายกย่องแห่งปี63

วันนี้( 26 ธ.ค.63) กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2563 ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,090 คน พบว่า

- ข่าวในประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี คือ ข่าวสถานการณ์ COVID-19 และกำรล็อกดาวน์ ในประเทศไทย ร้อยละ 87.5

- ข่าวต่างประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปีคือ ข่าวผ้ตูิดเชื้อ COVID -19 ทั่วโลก ร้อยละ 79.4

- บุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องที่สุดแห่งปีคือ ทีมแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ผู้เป็น ด้านหน้า สู้COVID -19 ร้อยละ 59.2

- โครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดแห่งปีคือ โครงกำรคนละครึ่ง ร้อยละ 44.6

- ที่สุดแห่งการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ในปีนี้คือ กำรใช้ชีวิตแบบ new normal ร้อยละ 77.9

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข่าวในประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ....... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

-ข่าวสถานการณ์ COVID-19 และกำรล็อกดาวน์ในประเทศไทย ร้อยละ 87.5

-ข่าวสาวลักลอบเข้าไทย ติด COVID -19 ร้อยละ 63.7

-ข่าวรัฐบาลประกาศเยียวยาประชาชนช่วง COVID-19 ร้อยละ 61.5

-ข่าวจ่าคลั่งกราดยิงกลางเมืองโคราช ร้อยละ 34.9

-ข่าวครูทำร้าย เด็กนักเรียนอนุบาล ร้อยละ 34.4

2. ข่าวต่างประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ...... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

-ข่าวผ้ตูิดเชื้อ COVID -19 ทั่วโลก ร้อยละ 79.4

-การคิดค้นวัคซีนป้องกัน COVID -19 ร้อยละ 60.6

-การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 52.3

-สงครามการค้าระหว่างจีน- สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 24.3

-ไฟไหม้ป่าออสเตรเลีย ร้อยละ 19.5

3. บุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ......

-ทีมแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ผู้เป็นด่ำนหน้ำสู้โควิด ร้อยละ 59.2

-ตูน บอดี้สแลม และ โน๊ต อุดม กับโครงการตลาดใจ เปิดรับบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับ โควิด ร้อยละ 12.2

-นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ร้อยละ10.7

-บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ลงพื้นที่แจกของช่วยเหลือสังคม ร้อยละ 10.1

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ มือปราบ โควิด ร้อยละ 3.5

4. โครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบำลที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ.......

-โครงกำรคนละครึ่ง ร้อยละ 44.6

-โครงการเราไม่ทิ้งกัน ร้อยละ 19.4

-ลดค่าน้ำค่าไฟ และคืนเงินประกันค่าไฟและค่าน้ำ ร้อยละ 15.4

-เพิ่มกำลังซื้อ 500 บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 9.4

-การลดเงินสมทบเข้าประกันสังคมช่วงโควิด ร้อยละ 6.6

5. ที่สุดแห่งกำรเปลี่ยนรปู แบบกำรใช้ชีวิตในปี นี้ 5 อันดับแรก คือ..... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- การใช้ชีวิตแบบ new normal  ร้อยละ 77.9

-งดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน ร้อยละ 48.8

-การโอน-จ่ายเงิน ผ่านแอปฯ/สแกน QR Code ร้อยละ 43.0

-การซื้อสินค้าและสั่งอาหารออนไลน์ส่งถึงบ้าน มากขึ้น ร้อยละ 35.8

-งดเดินทางไปต่างประเทศ ร้อยละ 20.3

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง