รีเซต

SONP จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ระดมสมองทิศทางการดำเนินงานปี 67

SONP จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ระดมสมองทิศทางการดำเนินงานปี 67
TNN ช่อง16
20 กุมภาพันธ์ 2567 ( 12:48 )
12
SONP จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ระดมสมองทิศทางการดำเนินงานปี 67

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ผู้สนับสนุนได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมสัมมนา “กระชับความสัมพันธ์ SONP” ระดมสมองทิศทางการดำเนินงานปี 67 ในระหว่างวันที่  18-19 ก.พ. 2567   โดยมีกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และสมาชิก เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องอิรวดี เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 

นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวว่า “การสัมมนาครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ระดมสมอง รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก SONP เพื่อขับเคลื่อนสมาคมฯ ภายใต้การบริหารรูปแบบใหม่ เน้นสร้างการมีส่วนร่วม และตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก ยกระดับวงการสื่อมวลชนและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

ทั้งนี้ ในการสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม  กระชับความสัมพันธ์ รวมทั้งการระดมสมอง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

 1.ด้านการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ

 2.ด้านพัฒนาเนื้อหา อาทิ โครงการหลักที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่น One Day Training แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาทักษะ บุคลากรของสมาชิกให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, โครงการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ โครงการที่จะบ่มเพาะผู้ผลิตข่าวรุ่นใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพก่อนที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ, โครงการประกวดรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม เวทีในการส่งเสริม สนับสนุน และให้กำลังใจสื่อมวลชนออนไลน์ ที่ให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวออนไลน์ที่มีคุณภาพ ทั้งในเชิงลึกและสร้างสรรค์ สร้างแรงกระเพื่อม ส่งผลกระทบ กระตุ้น และส่งเสริมสังคมเชิงบวกมากขึ้น  

3. แนวทางการพัฒนาธุรกิจ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรสมาชิก มองหาแนวทาง และพันธมิตรในการการหารายได้ใหม่ ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับข้อเสนอใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลจาก: สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 

ภาพจากสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง