ธกส.คิกออฟจ่ายสินเชื่อฉุกเฉินหมื่นบาทช่วยผู้กระทบโควิด

ธกส.คิกออฟจ่ายสินเชื่อฉุกเฉินหมื่นบาทช่วยผู้กระทบโควิด
TNN ช่อง16
11 พฤษภาคม 2563 ( 10:04 )
445
5
ธกส.คิกออฟจ่ายสินเชื่อฉุกเฉินหมื่นบาทช่วยผู้กระทบโควิด

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรสาขาพิจิตร หรือ ธกส. นายอนันต์ แตงหมี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินสินเชื่อ “โควิด-19 เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน” รายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจําเป็น และฉุกเฉินในครัวเรือน ให้กับเกษตรกร และครอบครัวเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน จำนวน 100 ราย  รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท 

 

 

โดยวันนี้ ธกส.จังหวัดพิจิตร ได้คิกออฟจัดพิธีมอบสินเชื่อดังกล่าว พร้อมกันทั้ง 15 สาขา โดยจังหวัดพิจิตร มีเกษตรกรลงทะเบียน ผ่าน LINE Official BAAC Familyไว้ จํานวน 19,107 ราย อย่างไรก็ตาม ธกส.แต่ละสาขา จะทยอยนัดหมายลูกค้า มาทำสัญญาตามสาขา ที่ลูกค้าเลือกไว้ ในขั้นตอนลงทะเบียน และหลังจากทําสัญญาแล้วจะมี SMS แจ้งผลให้ทราบ ทั้งนี้ ธกส.จังหวัดพิจิตรได้ดําเนินการตามหลักการ เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดปริมาณจํานวนผู้ใช้บริการที่สาขา ไม่ให้แออัดจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19    

    

 

ด้านนายอนันต์ แตงหมี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจําเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน และปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ซึ่งเริ่มลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 นั้น ปรากฏว่าได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดี ในส่วนของจังหวัดพิจิตร มีเกษตรกร และครอบครัวเกษตรกร เข้าลงทะเบียน ผ่าน LINE Official BAAC Family ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  มีจํานวน 19,107 ราย โดยยังคงเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่ายอดขอสินเชื่อจะเต็มวงเงิน  

 

 

ซึ่งในขณะนี้ ธ.ก.ส.ทั้ง 15 สาขาในสังกัดจังหวัดพิจิตร ได้คิกออฟเริ่มทยอยนัดหมายลูกค้า มาทำสัญญาตามสาขาที่ลูกค้าเลือกไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน โดยได้ดําเนินการตามหลักการ เว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing เพื่อลดปริมาณจํานวนผู้ใช้บริการที่ สาขาไม่ให้แออัดจนเกินไป และหลังจากทําสัญญาแล้วจะมี SMS แจ้งผล หากสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติระบบจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน 1 วัน ซึ่งท่าน สามารถถอนเงินสดผ่านตู้ATM ได้ทุกตู้

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง