รีเซต

คาราบาวตะวันแดงตอกย้ำผู้นำองค์กร มุ่งขีดความสามารถแข่งขัน-พัฒนาบุคคลากร

คาราบาวตะวันแดงตอกย้ำผู้นำองค์กร  มุ่งขีดความสามารถแข่งขัน-พัฒนาบุคคลากร
TNN ช่อง16
21 ธันวาคม 2564 ( 21:02 )
41
คาราบาวตะวันแดงตอกย้ำผู้นำองค์กร  มุ่งขีดความสามารถแข่งขัน-พัฒนาบุคคลากรบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการในสาขาต่างๆ  


นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด บริษัท  เปิดเผยว่า รางวัลที่บริษัทได้รับในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ การบริหารองค์กรที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับการกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการนำพลังของคนรุ่นใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และปัจจัยเสี่ยงมากมาย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 


ทั้งนี้ ผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน


ที่มา  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด 

ภาพประกอบ  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง